WERELDKIDSONLINE

Introductie

Wereldkids


WERELDKIDS is een project van leerlingen van niet-confessionele zedenleer. Wereldkids zet zich in voor zwerf- en straatkinderen uit Mumbai (Bombay) in India.

Wij WERELDKIDS willen deze straat- en zwerfkinderen helpen een nieuwe toekomst op te bouwen: