WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2003 - 2004

WERELDKIDS 12-2004

 

PROJECT STRAAT- en ZWERFKINDEREN MUMBAI – INDIA

 

Werkingsverslag van de WK-activiteiten van het schooljaar 2003 - 2004

Betreft: gedeeltelijke wenskaartenactie en vrije schoolacties:

Doel: uitbreiding nachtonderkomen => 40 meisjes + beroepsopleiding van j/m

 

Aan de WERELDKIDSleerlingen n.-c. zedenleer en hun leerkrachten :

 

De SALAAM BAALAK TRUST is de Stichting die verantwoordelijk is voor de opvang en de dagelijkse organisatie van de twee dagopvangcentra en het Nachtonderkomen (op één locatie en voor meisjes) voor deze straat - en zwerfkinderen in Mumbai.

 

Het schooljaar 2003-2004 stond financieel in het teken van de finalisering van de wenskaartenactie en vrij gekozen financiële steunactiviteiten door de scholen zelf.

Zoals uitdrukkelijk afgesproken op de pedagogische studiedagen werken we voor onze financiële programmatie met de “2/1”- verdeelsleutel. Concreet betekent dit dus twee schooljaren van projectactiviteiten, het derde schooljaar beschouwen we steeds als een tussenjaar om de inspanningen van onze leerlingen te spreiden.

Dus het nu lopende schooljaar 2004-2005 is even “uitblazen”…

 

Aandacht:

in juni 2005 ontvangen jullie al de informatie over het laatste Wereldkidsbezoek aan Mumbai van begin 2005, over onze planning en PROJECTDOELSTELLING voor het schooljaar 2005-2006.

NOOT: In 2004 werd ons project niet op locatie bezocht.

 

Voor het schooljaar 2003-2004 zal Wereldkids opnieuw en dit voor het derde jaar haar bijdrage leveren aan de uitbouw van het Nachtonderkomen voor meisjes, zoals in 2002 afgesproken met en beloofd aan de Trust. Het Nachtonderkomen biedt nu eind 2004 een aangename en veilige stek voor om en bij de 40 meisjes. Al vorig jaar startte Wereldkids - naast haar steun aan het Nachtonderkomen- met de hulp voor een beroepsopleiding die steeds meer wordt afgesteld op de mogelijkheden van die kinderen die hebben gekozen om een vak aan te leren.

 

We willen opnieuw met de borst vooruit de conclusie van vorige jaren herhalen:

WERELDKIDS is bijzonder trots op de prachtige betuiging van solidariteit die de WERELDKIDSleerlingen en hun leerkrachten hebben geleverd om het leven van deze Indiase straat- en zwerfkinderen te verbeteren en hen hoop voor de toekomst te schenken. Een dikke proficiat aan jullie allen !

 

!!!   De WERELDKIDSleerlingen mogen blijvend fier zijn op wat ze doen    !!!