WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2005 - 2006

WERELDKIDS 10-2006

 

PROJECT STRAAT- en ZWERFKINDEREN MUMBAI – INDIA

 

Werkingsverslag van de WK-activiteiten van het schooljaar 2005 - 2006

Betreft:  posteractie en klasbijdragen

Doel: uitbreiding aantal schoolgaande kinderen + verdere studiemogelijkheden

 

Aan de WERELDKIDSleerlingen n.-c. zedenleer en hun leerkrachten:

 

Het schooljaar 2005-2006 zal ons blijven herinneren aan onze schitterende poster die nu tientallen klaslokalen, slaapkamers  en andere plaatsen siert.

VERGEET HEM VOORAL OOK NIET TE GEBRUIKEN IN DE KLAS !

 

Verslag projectbezoek 2006: evaluatie schooljaar 2005-2006

 

Het is opnieuw een druk jaar geweest in ons project. De verhouding meisjes-jongens is ongeveer 50%.in de 3 dagverblijven. In het Nachtonderkomen verblijven gemiddeld 30 meisjes. Uit contacten blijkt dat wanneer meisjes te jong het Nachtonderkomen verlaten, zij zeer vaak problemen hebben wanneer zij dan alleen op straat belanden. Deze meisjes probeert men opnieuw te helpen hun leven te organiseren. De gevaren van de straat blijven hun toekomst in het gedrang brengen.

Onderwijs:

Men stelt opnieuw vast dat steeds meer kinderen graag naar school gaan.

Een hoger aantal kinderen van het project slaagden in de eindexamens in april.

5 kinderen gingen naar de computerklassen en slaagden in hun test.

Er was ook een workshop over de gevaren van alcohol, roken en drugs.

Ook een speciale cursus om de agressiviteit te leren beheersen stond op het programma. Juliie mogen niet vergeten dat dit straatkinderen blijven die wanneer ze eenmaal terug op straat zijn ( ’s Avonds) te maken krijgen met de wet van de straat.

Relaties en omgang:

Door een nieuwe aanpak via een workshop Drama slagen de kinderen erin beter hun gevoelens te uiten om trent hun leven. Men spitst zich ook steeds meer toe op man-vrouw-relaties, respect voor elkaar, assertiviteit en seksuele relaties. De rol van de vrouw en haar betekenis voor het gezin krijgen ook weer de grootste aandacht.

Gezondheid:

De kinderen worden van dichtbij gevolgd. Inentingen blijven zeer belangrijk.

Speciale (hospitaal)opvang voor ernstige gevallen.

 

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we weer meehelpen aan een betere toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

!!!   De WERELDKIDSleerlingen kunnen alweer fier zijn op wat ze doen    !!!