WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2007 - 2008


 

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.C. - ZEDENLEER

   

WERELDKIDS 04-2008

PROJECT STRAAT- en ZWERFKINDEREN MUMBAI – INDIA

 

Werkingsverslag van de WK-activiteiten van het schooljaar 2007 - 2008

Betreft:  klasbijdragen  en T-shirtactie

DoelNIEUW : nachtonderkomen jongens + opvangprogramma kindbedelaars

 

WERELDKIDS lanceert dit schooljaar haar prachtig nieuw T-shirt voor waarop ook het nieuwe LOGO wordt voorgesteld.

Aan de WERELDKIDSleerlingen n.-c. zedenleer en hun leerkrachten:

Het schooljaar 2007-2008 kleurt dus Atolblauw door onze actie T-shirtactie. Daarnaast werd onze poster definitief omgedraaid met India-informatie voor het werk in de klas. Hij blijft dus van zeer grote waarde om over de gebruiken, de cultuur en de tradities van India te leren.

 

Verslag projectbezoek 2008: februari 2008 en verder nieuws uit MUMBAI

 

Er zijn in het totaal al 700 kinderen op verschillende niveaus betrokken bij het straat- en zwerfkinderenproject. Het betreft dus kinderen zonder ouders, kinderen wiens ouders niet meer op te sporen zijn , kinderen uit éénoudergezinnen (bijna altijd de mama), en kinderen die een ‘stabiele’ oudersituatie hebben maar niet door de ouders altijd kunnen begeleid worden op allerlei vlakken. Hiervoor staat het Project dan borg. De klemtoon ligt dan vooral op gezondheidszorg en de opvolging of het kind wel op geregelde basis naar school gaat en niet door de ouders steeds mee de straat wordt opgenomen.

 

Nachtonderkomen voor meisjes

 

Het aantal meisjes dat blijft inslapen blijft op zijn maximum: 30.

Nieuwe activiteiten worden georganiseerd om enerzijds de groepmentaliteit tussen de meisjes te ontwikkelen en anderzijds om hun gevoel voor verantwoordelijkheid te stimuleren. Zij krijgen via een groepstraining de kans om in groepjes van 5 het Nachtonderkomen te organiseren en te onderhouden. De nachtwaakster geeft hiervoor een waardering. De groep met de hoogste waardering wint en hieraan wordt ook een financiële tegemoetkoming verbonden. Deze activiteit geeft de meisjes de trots om in staat te zijn iets tebezitten wat van hen is, en moedigt hen aan doelgericht in groep te werken en op hetzelfde moment zakgeld te verdienen.

 

Het project werkt zeer sterk gericht rond praktische vaardigheden die hen moeten helpen wanneer ze op hun 18de het project verlaten. Ze leren de meisjes om te gaan met hun vaak zeer negatieve ervaringen en trauma’s uit het verleden, met hun woede hieromtrent en om zich te concentreren op het leven dat hen nog wacht.

De gedragsvaardigheden leggen vooral de klemtoon om hen te leren hun negatief en soms angstig gevoel over het leven af te werpen en hen aan te moedigen een nieuwe weg in te slaan. Leren omgaan met hun ontgoochelingen in het leven  en het verwerken van hun tegenslagen enerzijds, en hun stimuleren in te zien dat zij wel degelijk waardevol zijn komen steeds aan bod. Hen voorbereiden op de samenleving als volwassene gebeurt voor hen natuurlijk ook via seksuele opvoeding omtrent HIV en preventief gedrag.

 

Engels

 

De Engelse taal is ook in India, een essentieel onderdeel van elke opvoeding geworden. Het project probeert daar op in te spelen. Dit gebeurt nu op twee centra. Enerzijds in de oudste locatie waar het Nachtonderkomen voor meisjes is gevestigd; Engelse les wordt daar twee dagen per week aan deze meisjes onderwezen.

Anderzijds in de locatie waar de oudere jongens op dagverblijf komen om een beroep aan te leren.

 

Onderwijs

 

Ook in dit werkingsverslag positief nieuws: steeds meer kinderen gaan naar school en gaan graag naar school. Informele overhoringen van de leerstof gebeuren in het centrum en men hoopt als dusdanig het aantal schoolgaande kinderen te kunnen opdrijven door hen van kortbij op te volgen.

 

Locatie voor de oudere jongens

 

Zopas werd op deze locatie in het lokaal een computerruimte ingericht. Voorlopig beschikt het project daar over 5 computers en de jongens krijgen sinds kort hun eerste lessen in Paint, Excel, Word and Powerpoint. Voorts staan er op het programma voor 2008 het leren emails versturen en het ontdekken van het internet.

Nu beschikken ze over één internetaansluiting, aangesloten op de pc voor de administratie en om het aan te leren aan de kinderen.

Hiernaast krijgen ze op dagelijkse basis een uurtje Engelse les, praktische omgang met rekenen en het maken van producten dat hen bij verkoop ervan een inkomen kan opleveren.

 

Relaties en omgang

 

Er is de bevestiging van het vorige jaarverslag: door een nieuwe aanpak via een workshop Drama slagen de kinderen erin beter hun gevoelens te uiten en hun leven te begrijpen. Men spitst zich ook steeds meer toe op man-vrouw-relaties, respect voor elkaar, assertiviteit en seksuele relaties. De rol van de vrouw en haar betekenis voor het gezin krijgen ook weer de grootste aandacht. De gelijkheid van man en vrouw komt ook aan bod in deze dramasessies.

 

Aids-preventie voor druggebruikende kinderen

 

Dit project startte in oktober 2005 met als doel 200 straatkinderen te bereiken in Zuid-Mumbai die actieve druggebruikers waren. Men stelde echter vast dat deze kinderen grote afstanden aflegden in de stad tijdens de dag en zich verspreidden ook naar Noord-Mumbai. Daarom heeft het project besloten grotere gebieden van de stad te bestrijken om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. De sociale werkers waren zo in staat  vorig jaar ongeveer 400 kinderen te consulteren.  

 

Gezondheid

 

Blijft een topprioriteit voor het Project.

Een van de belangrijkste resultaten uit de voortdurende sessie omtrent gezondheid is dat het gebruik van condooms is gestegen. Druggebruik rond het centrum zelf is door de sessies sterk afgenomen. Het aantal solvent gebruikers is toch nog altijd hoog en de bestrijding van hard drugs zoals heroïne en opium is echt moeilijk.

Voorts worden de kinderen blijvend van dichtbij gevolgd.

Inentingen blijven zeer belangrijk. Doktersbezoek geschiedt op geregelde tijdstippen, evenals hospitaalbezoek. Speciale (hospitaal)opvang voor ernstige gevallen.

 

NIEUW

 

SPECIALE  PROGRAMMA’S

 

WERELDKIDS is bijzonder blij dat het straat- en zwerfkinderenproject in Mumbai dat wij steunen,voortdurend nieuwe initiatieven neemt om meer straatkinderen te kunnen helpen.

 

1) SOLAPUR Project

In Zuid-Mumbai is men gestart met dit nieuwe project.

De volledige bedelaarspopulatie in dit deel van de stad zijn Solapurgemeenschappen die hun dorpen hebben verlaten om te bedelen in Zuid-Mumbai. Deze mensen uit Solapur behoren tot een van de allerlaagste en dus minst kansrijke kasten in India. 

Het Project heeft tot doel deze mensen- in de allereerste plaats vrouwen en kinderen-  terug te laten keren naar hun dorpen en bovendien in die dorpen de werkgelegenheid voor deze mensen uit te breiden om de vrouwen en kinderen aan te moedigen in hun dorp te blijven. De Solapurkinderen bedelen in Mumbai en gaan dus niet naar school. Bedoeling is dat ze in hun eigen dorp wel naar school gan. Vandaar dat het Project ook wil toekijken op het onderwijs daar.De Solapurmoeders worden wekelijks in het project uitgenodigd om van gedachten te wisselen hoe men best het probleem kan oplossen.

 

2) KALYAN Project

Bijzonder verheugend om vast te stellen voor WERELDKIDS is dat het Project juist een Nachtonderkomen voor jongens heeft opgestart  in Kalyan, een uur sporen van centrum-Bombay. Bedoeling is natuurlijk naast de meisjes ook de jongens ’s nachts van de straat te houden en hen te behoeden voor de gevaren waaraan ze dan worden blootgesteld. WERELDKIDS bezocht het nieuwe centrum en stelde vast dat 30 jongens daar kunnen verblijven, dit ook tijdens de dag. Het Project heeft steeds te kampen gehad met een tekort aan overnachtfaciliteiten en heeft nu in Kalyan een belangrijke eerste stap gezet om de veiligheid en gezondheid van hun straatkinderen te waarborgen.

 

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we weer meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

 De WERELDKIDSleerlingen mogen weer eens fier zijn op wat ze doen   !!!