WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2009 - 2010

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

 

WERELDKIDS    

                Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde.

En, het zijn allemaal kinderen !

 

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2009 - 2010

Betreft

Doel:  verdere opvolging project Nieuw Centrum ( vwb. nachtonderkomen jongens;

           dagopvangcentrum jongens en meisjes) en  SOLAPUR (opvangprogramma kind-bedelaars)

 

 

Verslag van ons Projectbezoek 2010 : november 2010 en verder nieuws uit MUMBAI

 

1) SALAAM BAALAK Project

 

2009 is een bijzonder jaar voor ons Project in Mumbai. Opgestart in oktober 1989 betekent dit het 20-jarig bestaan van het Salaam Baalak Project. Het is voor  Bestuur, personeel en de vele vrijwilligers een tijd om (even) te vieren, maar ook een tijd van evalueren, van nadenken over wat goed en minder goed ging, over bijsturen, over welke nieuwe dingen nog meer zouden bijdragen tot het welzijn van de straat- en zwerfkinderen.

 

Het maakt de mensen van het project gelukkig – en ons allen ook natuurlijk want daar doen we het toch voor !- dat het aantal straatkinderen dat de kansen heeft benut om hun leven in hun voordeel te veranderen, toeneemt en hopelijk natuurlijk blijft toenemen. Deze kinderen maken nu op een meer menswaardige manier deel uit van de stadsgemeenschap Mumbai, krijgen de kans hun steentje bij te dragen op een gezonde en eerlijke  manier, en worden in staat gesteld een inkomen te verwerven.

 

2009 is voor de mensen van ons Project ook een wat 'historische' gelegenheid om te evalueren  (wat ze trouwens voortdurend doen). De manieren en methoden van aanpak van deze bijzondere kinderen, -want dat zijn straat- en zwerfkinderen dan toch-, worden grondig onder de loep genomen en alle werkwijzen worden onderzocht om na te gaan hoe het project zijn aanpak, zijn omgang, zijn begeleiding van deze kinderen steeds en opnieuw kan verbeteren.  Zij gaan ook na op welke manier zij nog meer 'verloren' straatkinderen zouden kunnen bereiken en van de straten halen.

  

Uitermate belangrijk voor hen is ook hoe zij kunnen verzekeren dat hun al bestaande waardevolle en doelgerichte werkwijzen en diensten niet verloren gaan wanneer de economie zou slabakken ( stijging van de werkloosheid), de devaluatie van munt of het moeilijker kunnen bekomen van kleine leningen( moeilijker kunnen terugbetalen en daardoor geen lening met de bank meer kunnen aangaan).

 

  

Zie voor al onze verdere informatie omtrent 20 jaar Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS website waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

Vergeet ook niet dat het Project ons geregeld fot'os overmaakt over de activiteiten en het leven van de kinderen in Mumbai, eveneens te bekijken op onze website.

 

                                    www.wereldkidsonline.be

 

2) WERELDKIDS

2009 betekende voor Wereldkids ook zijn eerste mijlpaal. Wij bestaan dit jaar 10 jaar (december 1999) en daar is Wereldkids bijzonder, maar dan ook bijzonder trots op.   Dit kon én kan alleen maar dankzij de blijvende en overtuigde inzet van tientallen leerkrachten niet-confessionele zedenleer en hun honderden en honderden leerlingen NCZ die over heel Vlaanderen verspreid al jaren hun allerbeste beentjes voorzetten om van Wereldkids een prachtig leerlingenproject te willen maken.

Maar ook al die andere sympathisanten, vrijwillgers en verenigingen die Wereldkids een zeer warm hart toedragen, hebben ervoor gezorgd dat die straatkinderen in Mumbai op ons allen kunnen blijven rekenen en bouwen.

 

Ook hier verzoekt Wereldkids jullie om onze website absoluut te blijven raadplegen. Alle informatie die wij doorkrijgen komt onmiddellijk voor jullie beschikbaar. Het is dan ook de bedoeling dat jullie zo nu en dan onze site raadplegen. Zo blijven jullie 'bij de (Wereldkids) les' om het zo eens te zeggen.

 

                                 www.wereldkidsonline.be

 

In  ons vorig werkingsverslag stelden we jullie al de twee nieuwe  SPECIALE  PROGRAMMA’S

van het straat- en zwerfkinderenproject.

Wereldkids bezocht in oktober Kalyan opnieuw, en spoorde ook met de nachttrein naar Solapur, zo zeven uur verwijderd van  Mumbai.

 

WERELDKIDS blijft bijzonder dus blij dat het straat- en zwerfkinderenproject in Mumbai dat wij steunen,voortdurend nieuwe initiatieven blijft nemen  om meer straatkinderen te kunnen helpen.

Begin volgend jaar brengt Wereldkids haar spiksplinternieuwe DVD uit waarop jullie zullen vaststellen wat onze projecten zijn die we steunen, maar vooral, wie de kinderen zijn voor wie wij meehelpen aan hun toekomst.

 

De WERELDKIDS-DVD is vanaf 2010 gratis te verkrijgen voor onze lessen niet-confessionele zedenleer.

  

1) SOLAPUR Project

In Zuid-Mumbai is men gestart met dit nieuwe project.

De volledige bedelaarspopulatie in dit deel van de stad zijn Solapurgemeenschappen die hun dorpen hebben verlaten om te bedelen in Zuid-Mumbai. Deze mensen uit Solapur behoren tot een van de allerlaagste en dus minst kansrijke kasten in India. 

Het Project heeft tot doel deze mensen- in de allereerste plaats vrouwen en kinderen-  terug te laten keren naar hun dorpen en bovendien in die dorpen de werkgelegenheid voor deze mensen uit te breiden om de vrouwen en kinderen aan te moedigen in hun dorp te blijven. De Solapurkinderen bedelen in Mumbai en gaan dus niet naar school. Bedoeling is dat ze in hun eigen dorp wel naar school gan. Vandaar dat het Project ook wil toekijken op het onderwijs daar.De Solapurmoeders worden wekelijks in het project uitgenodigd om van gedachten te wisselen hoe men best het probleem kan oplossen.

  

2) KALYAN Project

 

KALYAN :   een nieuwe afspraak met de toekomst voor WERELDKIDS !

 

De Salaam Baalak Stichting raakte de laatste jaren steeds meer doorgedrongen van de harde werkelijkheid dat jongens evengoed als meisjes grote gevaren lopen wanneer ze op straat leven, maar vooral overnachten.  Om aan die de gevaren tegemoet te komen, zag in 1994 een Nachtonderkomen voor meisjes het licht. Jongens bleven al die tijd verstoken van overnachtingsmogelijkheden bij gebrek aan ruimte en middelen.

 

In juni 2007 werd voor  jongens een alternatieve locatie gevonden. Op 50 km van Mumbai- centrum opende in Kalyan een klein opvangcentrum zijn deur op de eerste verdieping van een weliswaar oud, aftands gebouw. Het betreft hier één grote zaal, en drie piepkleine plaatsjes die dienst doen als kantoor, keukentje, wasplaats en toiletten. 

 

Nu, twee jaar later, spitst de opvang zich vooral toe op jongere straatkinderen die kunnen genieten van een veilige omgeving waarin ze worden aangemoedigd naar school te gaan, worden begeleid in hun studies en op hun levenspad. Kalyan combineert de voordelen van  een dagcentrum, waar wordt voorzien in voeding, hygiëne, gezondheidszorg  en levensonderricht, met de vanzelfsprekende voordelen van een nachtverblijf.

 

Het centrum in Kalyan groeit voortdurend. Steeds meer jongens vervoegen het project én gelijktijdig de geloofwaardigheid ervan, die staat voor een betere kans op slagen en integratie in de toekomst. Wereldkids kocht vorig jaar al 20 bedden voor deze kinderen.

 

De Verdieping is echter een onvoldoende en onzekere (men kan slechts huren) wissel op de toekomst. Te klein (geen privacy), en de verblijfskwaliteit is hoe dan ook beperkt. Voorlopig beter dan niets, maar de  Stichting is verwoed op zoek naar betere behuizing in Kalyan. Donateurs werden gevonden voor de aankoop van een stukje grond, waarvan men hoopt de koop spoedig te kunnen afsluiten.

    

WERELDKIDS wil deze wissel op de toekomst mee helpen trekken, en gaat voor haar  grootste uitdaging ooit. Officieel op gang geschoten met het  H-VV Startfeest van 7 juni 2009 stelt Wereldkids  alles in het werk om met die honderden enthousiaste leerlingen niet-confessionele zedenleer, hun leerkrachten en met H-VV en haar vele hardwerkende afdelingen, en alle andere Constructievelingen die Wereldkids de moeite waard vinden, te ijveren voor de bouw van een nieuw rond-de-klok-opvangcentrum  in Kalyan (de op- en inrichting  van het gebouw zelf, dus niet het omliggende zoals mogelijk tuin, hekken, afsluiting)  waar de jongens in een veilige, vertrouwde en betrouwbare omgeving kunnen verblijven tot een volgende waardevolle stap in hun leven.

 

De uiteindelijke doelstelling voor Kalyan is een Leefcentrum uit te bouwen waar 75 tot 100 jongens kunnen overnachten en 200 tot 300 jongens kunnen verblijven tijdens de dag. Voor (w)elke inspanning dan ook is Wereldkids dankbaar en dierbaar, want elke  inspanning zal staan voor alwéér een steen van onze ‘uitbouw van solidariteit’ met deze straat- en zwerfkinderen. Want echt waar, alles begint met die eerste steen. Laat het de jouwe zijn. En voor de laatste, daar tekenen we dan met zijn allen voor ! Merci, nu al !

 

Luc Meys, projectcoördinator WERELDKIDS

  

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

 

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we weer meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

 

 De WERELDKIDSleerlingen mogen weer eens fier zijn op wat ze doen   !!!