WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2011 - 2012 - april 2012

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

 

 

             WERELDKIDS

                Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde.

En, het zijn allemaal kinderen !

 

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2011 - 2012

Betreft

Doel:  1. opvolging project Nieuw Centrum ( vwb. nachtonderkomen jongens;

               dagopvangcentrum jongens en meisjes) 

           2. renovaties van de centra DONGRI en CHOWPATTY

 

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2012 en vervolgnieuws over de renovatie verder nieuws uit MUMBAI:

 

 

1) SALAAM BAALAK Project

 

Ons bezoek was door omstandigheden kort na 5 maand sinds ons vorig bezoek in november 2011. Daarom hebben we gewacht tot de prachtige resultaten van de maand april betreffende de renovaties in de centra Dongri en Chowpatty.

 

A. ONDERWIJS

 

1. FAN-TAS-TISCH nieuws is dat 86 procent van de kinderen op regelmatige basis naar school gaat.Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door Wereldkids) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

2. Na schooltijd volgen de projectmedewerkers de kinderen op bij hun schoolwerk, net zoals voor de lessen Engels en de computerklassen. Tot op de dag van vandaag wordt de naschoolse opvolging verzorgd door de medewerkers en vrijwilligers.

 

3. Wanneer blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen. Het voorbije schooljaar kwamen 6 meisjes hiervoor in aanmerking. Alle 6 behaalden hoge cijfers en kunnen op basis van hun resultaten verder studeren. Een fantastisch resultaat gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin straatkinderen opgroeien.

  

4. Ook voor de oudere kinderen die niet meer naar school gaan, voorziet het Project,in onderwijs. Dit noemen wij niet-formeel onderwijs. De kinderen worden opgenomen in programma's  om een beroepscertificaat te kunnen behalen. Dit biedt hen de mogelijkheid te solliciteren voor beter betaalde jobs

 

5. Zoals jullie weten is er in het grootste centrum (DONGRI) ook een Balwadi. Dit is een crèche voor kindjes van 3 tot 7 jaar. In Dongri zijn er dagelijks gemiddeld 20 kindjes aanwezig om hun eerste lesjes te krijgen. Nu is ook in het centrum aan Chowpatty een Balwadi (kleuterklas) opgestart met 15 kleuters/kleine kinderen. De Balwadis bereiden de kinderen al voor op de lagere school zodat ze met meer kansen op slagen naar het eerste leerjaar kunnen.

 

6. Tijdens de voorbije zomervakantie volgden een groot aantal speciale onderwijscursussen met betrekking tot wiskunde, Engels en tevens een work shop rond wetenschappen. Ook waren er geregelde museumbezoeken gepland.

 

7. Het Project nam met een selectie van kinderen ook deel aan een bibliotheekquiz  en de eerste prijs ging naar naar van de Chowpatty-kinderen.

 

Zie voor al onze verdere informatie omtrent  Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS website waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

Vergeet ook niet dat het Project ons geregeld fot'os overmaakt over de activiteiten en het leven van de kinderen in Mumbai, eveneens te bekijken op onze website.

 

www.wereldkidsonline.be

 

B. ACTIVTEITEN

 

1. De SBT gelooft rotsvast dat onze straatkinderen de beste kansen hebben om te kunnen meedraaien in de samenleving door aan extra activiteiten deel te nemen, zodat ze een versterking worden voor het zelfvertrouwen van de kinderen,  maar ook hun aanwezigheid op school stimuleren,  en voorzien in verschillende vormen van aanmoediging om de kwaliteiten van de kinderen naar boven te laten komen. Discipline is hierbij zeer belangrijk, maar ook ervoor zorgen dat de kinderen meer plezier hebben in het leven.

 

2. Prithvi Theater biedt veel activiteiten aan, evenals cursussen over het hele jaar verspreid en vele kinderen waren aanwezig op de acteerdagen, namen deel aan de workshops en woonden voorstellingen bij.

 

3. Omdat veel kinderen hun geboortedag niet kennen, organiseert de SBT een verjaardagsfeest  “van alle kinderen van alle centra” met gebakjes en spelletjes op ...14 februari

 

4. Judo, yoga, voetbal en dans blijven permanente activiteiten in de centra, tezamen met krant lezen, handenarbeid en af en toe een Bollywood film.

 

5. Elk jaar gaat een grote groep van kinderen op weekeinde naar Aska aan het strand, waar de kinderen de natuur kunnen leren ontdekken en ervaringen uitwisselen met andere straatkinderen.

 

6. Feestdagen zoals Ganpati, Navrati, Diwali ( feest van het licht), nieuwjaar en Onafhankelijksdag gaan gepaard met festiviteiten, vieringen en met  speciale activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

 

2) WERELDKIDS

 

A. Nieuw centrum voor overnachting jongens en dagcentrum jongens en meisjes

 

Wereldkids hoopt nog steeds dat de SBT een stukje grond zal kunnen aankopen om er een nieuw centrum voor jongens en meisjes te kunnen te kunnen bouwen:

1.    Overnachtingsplaats voor jongens.

2.    Dagcentrum voor jongens en meisjes

 

Blijkt keer op keer dat de grondprijzen in Mumbai werkelijk gigantisch hoog zijn ( Mumbai is ondertussen een van de duurste steden ter wereld geworden...) en dit de aankoop steeds opnieuw uitstelt. Op de laatste vergadering nu dus in november 2011 overwegen we het stilaan over een andere boeg te gooien en misschien te moeten uitkijken naar een betaalbaar gebouw dat mits te renoveren een nieuwe thuis voor de jongens (en meisjes tijdens de dag) kan betekenen.

De SBT blijft zoeken maar beseft ook dat de kostprijs een blijvend probleem zou kunnen zijn en dus afremt in plaats van op te bouwen. We blijven zoeken naar iets betaalbaars. Niet vergeten dat we ook nog een centrum daarop moeten neerpoten...

 

Ook hier verzoekt Wereldkids jullie om onze website absoluut te blijven raadplegen. Alle informatie die wij doorkrijgen komt onmiddellijk voor jullie beschikbaar. Het is dan ook de bedoeling dat jullie zo nu en dan onze site raadplegen. Zo blijven jullie 'bij de (Wereldkids) les' om het zo eens te zeggen.

 

www.wereldkidsonline.be

 

 

B. RENOVATIE van de centra DONGRI en CHOWPATTY

 

De renovatie van de centra DONDRI en CHOWPATTY vangt binnenkort aan.

Wereldkids hoopt dat tegen de lente van februari 2012 ( ons volgende werkbezoek) deze renovaties zullen klaar zijn zodat het resultaat op onze WEBSITE kan  bekeken worden. Wereldkids had er al bij een vorig werkbezoek sterk op aangedrongen dat deze renovaties zo snel als mogelijk zouden starten. We kijken dan ook met zeer veel aandacht en nieuwsgierigheid uit hoe het eindresultaat er zal uitzien. 

Wij houden jullie als vanzelfsprekend op de hoogte via onze website.

 

                                                                                                                  

1. SOLAPUR Project blijft een belangrijke aanpak

 

We hernemen nog eens wat de bedoeling is van dit bijzondere project:

 

In Zuid-Mumbai (Colaba) is men 3 jaar geleden gestart met dit nieuwe project.

De volledige bedelaarspopulatie in Colaba zijn Solapurgemeenschappen die hun dorpen hebben verlaten om te bedelen in Zuid-Mumbai. Deze mensen uit Solapur behoren tot een van de allerlaagste en dus minst kansrijke kasten in India. 

Het Project heeft tot doel deze mensen- in de allereerste plaats vrouwen en kinderen-  terug te laten keren naar hun dorpen en bovendien in die dorpen de werkgelegenheid voor deze mensen uit te breiden om de vrouwen en kinderen aan te moedigen in hun dorp te blijven. De Solapurkinderen bedelen in Mumbai en gaan dus niet naar school. Bedoeling is dat ze in hun eigen dorp wel naar school gan. Vandaar dat het Project ook wil toekijken op het onderwijs daar.

De Solapurmoeders worden wekelijks in de SBT uitgenodigd om van gedachten te wisselen met de verantwoordelijken van de SBT hoe men best het probleem kan oplossen.

 

2) KALYAN Project

 

Dit schreven we vorig jaar onder andere in ons rapport:

 

“De Verdieping is echter een onvoldoende en onzekere (men kan slechts huren) wissel op de toekomst. Te klein (geen privacy), en de verblijfskwaliteit is hoe dan ook beperkt. Voorlopig beter dan niets, maar de  Stichting is verwoed op zoek naar betere behuizing in Kalyan. Donateurs werden gevonden voor de aankoop van een stukje grond, waarvan men hoopt de koop spoedig te kunnen afsluiten.

 

De uiteindelijke doelstelling voor Kalyan is een Leefcentrum uit te bouwen waar 75 tot 100 jongens kunnen overnachten en 200 tot 300 jongens kunnen verblijven tijdens de dag. Voor (w)elke inspanning dan ook is Wereldkids dankbaar en dierbaar, want elke  inspanning zal staan voor alwéér een steen van onze ‘uitbouw van solidariteit’ met deze straat- en zwerfkinderen. “

 

De kostprijs van de huur voor de Verdieping hier is zeer hoog en de eigenaar wil er eigenlijk weinig aan verbeteren.

 

Daarom heeft de SBT de sterke intentie uit te kijken naar een ander pand. Maar hier ook weer hetzelfde verhaal als voor Mumbai-stad zelf. Mumbai groeit en barst stilaan uit haar voegen en Kalyan groeit stilaan uit tot bijna een voorstad van Mumbai. Dus ook daar wordt alles zeer snel duurder omdat mensen vanuit Mumbai naar Kalyan willen verhuizen. Dus ook hier een stijlrechte stijging van de grondprijzen, wat ook hier de SBT mogelijk zal verplichten tot een herschikken van de doelstellingen: geen grondaankoop maar op zoek naar een beter uitgerust en veiliger gebouw.

 

De uiteindelijke doelstelling voor Kalyan blijft dezelfde als diegenen die we reeds aan jullie meldden in ons rapport van vorig jaar: een Leefcentrum uitbouwen waar 75 tot 100 jongens kunnen overnachten en 200 tot 300 jongens en meisjes kunnen verblijven tijdens de dag.

We houden jullie ook hieromtrent als vanzelfsprekend op de hoogte.

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

 

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we weer meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

De WERELDKIDSleerlingen, JULLIE dus  met jullie leraar NCZ ,  mogen bijzonder fier zijn op de  nu reeds jarenlange inzet voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai, India   !!!

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys,

 

Projectcoördinator