WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2012 - 2013 - februari 2013

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

 

 

             WERELDKIDS

                             Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde.

En het zijn allemaal kinderen !

 

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2012 - 2013

Betreft: Opvolging projectrenovatie  Nieuw Centrum in Andheri-Oost  ( v.w.b. nachtonderkomen jongens; dagopvangcentrum jongens en meisjes) 

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2013 en vervolgnieuws over de renovatie verder nieuws uit MUMBAI:

 

1. SALAAM BAALAK Project: An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

Dit is het aantal kinderen over de locaties heen ( vertrouwde namen ondertussen voor de lezers van onze jaarverslagen) die we doorkregen voor het werkingsjaar April 2012 – Maart 2013, die waren opgenomen in de werking van de Salaam Baalak Trust :

Voor de maand april betrof dit 590 kinderen, in oktober werd het aantal van 1000 kinderen overschreden om in maart 2013 te eindigen op 1138 kinderen, die op de een of andere wijze waren opgenomen in de systeemwerking van de Trust.

Dit betekent dat het aantal kinderen dat kan gebruiken maken van de faciliteiten ( onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) steeds stijgt. 

 

A. ONDERWIJS

 

De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen. 

 

1. FAN-TAS-TISCH nieuws blijft dat om en bij 90 procent van de kinderen op regelmatige basis naar school gaat. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door Wereldkids) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

2. Na schooltijd volgen de projectmedewerkers de kinderen op bij hun schoolwerk, net zoals voor de lessen Engels en de computerklassen. Tot op de dag van vandaag wordt de naschoolse opvolging verzorgd door de medewerkers en vrijwilligers.

 

3. Wanneer blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen. Het voorbije schooljaar kwamen 6 meisjes hiervoor in aanmerking.

Alle 6 behaalden hoge cijfers en kunnen op basis van hun resultaten verder studeren. Een fantastisch resultaat gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin straatkinderen opgroeien.

 

4. Ook voor de oudere kinderen die niet meer naar school gaan, voorziet de Salaam Baalak Trust in onderwijs. Dit noemen wij niet-formeel onderwijs. De kinderen worden opgenomen in programma's  om een beroepscertificaat te kunnen behalen. Dit biedt hen de mogelijkheid te solliciteren voor beter betaalde jobs

 

5. Een groot aantal speciale onderwijscursussen met betrekking tot wiskunde, Engels en tevens   workshops rond wetenschappen blijft gehandhaafd sinds vorige zomer. Bezoeken aan culturele locaties blijven op de agenda staan.

 

6. Kinderen van de drie centra – Chowpatty, Umerkhadi en Kalyan) ontvingen hun jaarlijkse examenrapportkaarten. Het overgrote deel van de kinderen haalde goede cijfers en een aantal presteerde zelfs uitzonderlijk goed op hun examen.

 

Een aantal van de oudere meisjes uit het Nachtonderkomen in Umerkhadi startten met een computertraining of cursus Engels op een hoger niveau.

 

Voor wat betreft de kinderen uit het SOLAPUR Project ( zie onze website voor toelichting Solapur) slaagden 52 van de 59 kinderen van de eerste keer voor hun examens, en de 7 anderen werd nog de kans geboden omdat ze nog de kans geboden op basis van hun aanwezigheid in de lessen. Ook zij slaagden nadien in hun examens.

 

WERELDKIDS feliciteert al deze kinderen in de drie centra, en is uitermate tevreden dat het jaarlijks kan bijdragen aan de uitbreiding van de schoolmogelijkheden en kansen van deze kinderen.

WELL DONE KIDS !

 

è Zie voor al onze verdere informatie omtrent  Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS website waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

Vergeet ook niet dat het Project ons geregeld foto’s overmaakt over de activiteiten en het leven van de kinderen in Mumbai, eveneens te bekijken op onze website.

 

                                              www.wereldkidsonline.be

 

B. ACTIVTEITEN

 

De SBT gelooft rotsvast dat onze straatkinderen de beste kansen hebben om te kunnen meedraaien in de samenleving door aan extra activiteiten deel te nemen, zodaze een versterking worden voor het zelfvertrouwen van de kinderen,  maar ook hun aanwezigheid op school stimuleren,  en voorzien in verschillende vormen van aanmoediging om de kwaliteiten van de kinderen naar boven te laten komen. Discipline is hierbij zeer belangrijk, maar ook ervoor zorgen dat de kinderen meer plezier hebben in het leven.

 

De activiteiten zijn creatief en recreatief. Ook waren er speciale gebeurtenissen, en sport ontbreekt nooit op de agenda.

 

 

Een aantal voorbeelden uit de lange lijst van activiteiten:

 

 1. 1. 8 meisjes werden geselecteerd om deel uit te maken van de musical “The sound of Music”
 2. 2. De SBT kinderen participeerden aan danssessies, juweelontwerpen, glas beschilderen, aerobic, mehendi en origami
 3. 3. 90 kinderen deden mee aan een tekenwedstrijd
 4. 4. 140 kinderen bezochten het museum  om de 3D film “Inside story of the Mummy” bij te wonen
 5. 5. De kinderen van Umerkhadi deden mee aan een workshop poppen vervaardigen
 6. 6. Participeren aan een workshop “Save Electricity”
 7. 7. 23 kinderen participeerden een tentoonstelling over Wetenschap
 8. 8. Kinderen van de drie centra deden mee aan een danswedstrijd

 

Ook dit werkingsjaar 2012-2013 waren de volgende activiteiten gepland :

  

Omdat veel kinderen hun geboortedag niet kennen, organiseert de SBT een verjaardagsfeest  “van alle kinderen van alle centra” met gebakjes en spelletjes op ...14 februari

 

Tezamen de krant lezen, handenarbeid en af en toe een Bollywood film, behoren nog steeds tot de activiteiten in de diverse centra.

 

Elk jaar gaat een grote groep van kinderen op weekeinde naar Aksa aan het strand, waar de kinderen de natuur kunnen leren ontdekken en ervaringen uitwisselen met andere straatkinderen.

 

Feestdagen zoals Ganpati, Navrati, Diwali ( feest van het licht), nieuwjaar en Onafhankelijksdag gaan gepaard met festiviteiten, vieringen en met  speciale activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

 

Speciale gebeurtenissen :

 

 1. 1. Mira NAIR bezocht het Umerkhadi centrum
 2. 2. 2 meisjes uit het Nachtonderkomen behaalden het diploma van verpleegster. Schitterend!
 3. 3. 50 kinderen namen deel aan de “Xorld Environment Day” – viering
 4. 4. 47 kinderen bezochten het Nehru Wetenschapscentrum
 5. 5. De centra bezochten het Nehru Planetarium

Sport:

 

Judo en yoga blijven permanente activiteiten in de centra : wekelijks

Dit werd dit werkingsjaar uitgebreid met voetbal coaching ( 2x per week) en cricket coaching ( 4x per jaar) voor de jongens.

Dans: 2x per week in de zomervakantie en diwali-vakanties.

In september was er in marathonwedstrijd in Kalayan. Alle kinderen uit het Nachtonderkomen namen deel.

 

GEZONDHEID:

Blijft nog steeds en zal altijd blijven een topprioriteit voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC geboden : een meisje genas ervan onder supervisie van de SBT en hun relaties tot het nabije hospitaal. Een speciaal dieet hielp bij de genezing.

Een jongen werd geopereerd voor een niersteen. Ook hij is genezen.

Nog een ander meisje onderging een kleine oogoperatie voor vertroebeld zicht. Operatie geslaagd.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werd getest op malaria.

Vaccinaties (polio, enz.) geschieden in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

Een oogcontrole check-up gebeurde in alle centra door het Lotus-hospitaal.

10 jongens en meisjes ( 13 jaar en ouder) namen deel aan een HIV/Aids workshop

  

2) WERELDKIDS

 

 A. RENOVATIE van de centra DONGRI en CHOWPATTY : AFGEWERKT !!!

 

Zie daarvoor onze website  www.wereldkidsonline.be :

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : Chowpatty voor/na   en Dongri voor/na

 

B. RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST : De nieuwe uitdaging voor WERELDKIDS                                                                                                             

 

 

Zie daarvoor onze website  www.wereldkidsonline.be :

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie gelijkvloers

 

WERELDKIDS gaat in 2014 en 2015:

 1. 1. voor de afwerking van het gelijkvloers ( in de loop van 2013 afgewerkt)
 2. 2. renovatie van de eerste verdieping ( muren, toiletten, douches, vensters, plafond, verlichting,…)
 3. 3. Voor de inrichting van die eerste verdieping als studie
 4.  

WERELDKIDS hoopt jullie hierover in haar jaarverslag werkingsjaar 2013-2014 te kunnen informeren in woord en beeld.

 

Tot dan.

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we weer meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

De WERELDKIDS-leerlingen, JULLIE samen met jullie leraar NCZ , mogen zonder aarzelen bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange en bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerkinderen in mega Mumbai, India   !!!

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys

Projectcoördinator

 

Projectcoördinator