WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2017 - 2018 - Februari 2018

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

  

 

            

WERELDKIDS

 

Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde. 

En, het zijn allemaal kinderen !

            

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2017 – 2018

 

Betreft

 

                         Algemene opvolging werking Salaam Baalak Trust in relatie tot participatie WERELDKIDS

 

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2018 en verder nieuws uit MUMBAI

 

“We owe our children – the most vulnerable citizens in any society – a life free from

violence and fear.” Nelson Mandela

 

‘… There is a genius everywhere, but it takes a village; it takes a teacher; it takes a person; it  

  takes a mother; it takes a whole street, a whole community to harness that genius and make  

  it achieve its fullest potential…’ Mira Nair.

 

 1. SALAAM BAALAK Project : An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

We zijn verheugd ook nu vast te stellen dat voor het schooljaar  2017 – 2018, Salaam Baalak Trust haar werking onverminderd blijft focussen op haar kerntaken die ze al zolang op zich neemt.  

De Salaam Baalak Trust blijft haar filosofie trouw :

Ook dit werkingsjaar gedegen en doortastend instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten(onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) standvastig in aantal blijft. Dit schommelt rond de 500 kinderen.

 

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

 

     1. Dagcentrum Girgaum Chowpatty

     2. Dag- en nachtcentrum (jongens) Kalyan

     3. Andheri-East dag- en nachtcentrum 

     4. Sholapur – Loopbaanproject.

     5. Borivali : dag- en nachtverblijfcentrum voor jongens

     6. Malad : nieuw dag- en nachtverblijfcentrum voor meisjes

     7. Verscheidene contactpunten: Shanti Nagar en Sai Baba Nagar in Kalwe, en Kranti Nagar in Durgawadi, Thane.

      Deze kinderen zijn vooral voddenrapers die of niet of amper en zeer onregelmatig naar school gaan. De interactie met deze kinderen is op                   dagelijkse basis, waarbij opvoeding en hygiëne de belangrijkst punten zijn om rond te werken.

     8. Childline  ( 24/24 gratis noodnummer voor straatkinderen)

 

We hebben in ons verslag een aantal gedeelten overgenomen uit het JAARRAPPORT 2017-2018 van de Salaam Baalak Trust. We behielden de originele taal, het Engels. Wij gaan ervan uit dat dit een goeie oefening is voor jullie om jullie Engelse taalvaardigheid aan te scherpen. Een uitdaging dus. 

 

Opvallende punten ons overgemaakt bevestiging van ons vorige jaarverslag 

 

1.Met duizenden straatkinderen in Mumbai, heeft de Salaam Baalak een vitale betekenis en levert het en betekenisvolle bijdrage voor de stad Mumbai. SBT voorziet in een geïntegreerd allesomvattend ‘Safety Net’ van diensten voor straat- en thuisloze kinderen , dit in een omgeving die bevorderlijk is voor een optimale ontwikkeling van deze kinderen. Dit helpt hen om te integreren in de dagelijkse samenleving en hen ontwikkelt tot volwaardige productieve volwassenen. De SBT voorziet ook in de nodige ondersteuning in relatie tot een uitgebreid netwerk van verschillende organisaties die tijdelijk onderdak en bescherming zoeken voor hun jonge betrokkenen.

 

Belangenbehartiging en sterke inspanningen houden ook een werking in met de plaatselijke autoriteiten. De inspanningen betreffen activiteiten die kunnen in relatie worden gebracht met weggelopen kinderen zoals onder andere kinderarbeid, bedelen, drugtrafiek, drugmisbruik, kinderhuwelijken, prostitutie.

 

De begunstigde kinderen kunnen nog steeds genieten van en krijgen nog steeds toegang tot een groot gamma van ondersteuning en diensten op de verschillende locaties van de SBT. Dit gaat van gesprekken, individueel of in groep tot opvoedingshulp in al zijn varianten : schoolopvolging, formeel en niet-formeel, voeding, gezondheid, hygiëne en medische hulp, nachtonderkomen .

 

De begunstigden zijn in essentie straatkinderen die het grootste deel van hun leven op straat leven, vaak zonder een verantwoordelijk iemand die voor hen kan zorgen. Zeer interessant om vast te stellen is dat de bestaande begunstigde kinderen  van de SBT andere kinderen stimuleren om te kunnen genieten van de programma’s die de SBT organiseert. Dit zegt heel veel over het impact van die programma’s op de kinderen en hun inzicht dat het hen vooruit helpt.

 

 Vaak volgt op de gesprekken een opening naar het onderwijs. Naast de medewerkers van de                   SBT is er ook de leerkracht betaald door WERELDKIDS ( zie ook einde verslag) die de kinderen helpt met hun schoolwerk. Zoals reeds eerder meegegeven blijven de inspanningen groot om  deze kinderen ook te betrekken op kunst en cultuur, sport en spelactiviteit.  Trainingsprogramma’s voor verschillende sporten maar ook voor podiumkunsten en dans blijven deel uitmaken van het volledige traject dat de SBT de kinderen wil aanbieden.

 

De  kinderen die deelnemen aan het Loopbaanproject ( zie ook hieronder punt 2) van de SBT  begrijpen de belangrijkheid om door te zetten op school en deze ook te vervolledigen steeds meer en daardoor stijgt ook de ernst waarmee ze de school aanpakken. Met de opbouwende hulp van de politie en verscheidene zorgverenigingen kan de SBT een aantal herstelprogramma’s (rehabilitatie) op het getouw zetten voor de Pardhi en Waghri bedelaarsgemeenschappen in Zuid-Mumbai.

 

2. LOOPBAANPROJECT ( Career Project)

Ook nu weer participeren jongeren dit werkingsjaar aan het LP. Zij volgen een opleiding of hebben deze gevolgd en hebben nu een job verworven. De kinderen die dit programma volgen waarderen de betekenis van het afmaken van hun studies en ook het nut van een professionele begeleiding.  Dit betreft vooral adviessessies, mentorprogramma’s, beroepspraktijk, professionele cursussen, vertegenwoordiging en het plaatsen van de career project adolescenten in firma’s en bedrijven, of instellingen van openbaar nut en publieke diensten. Steeds meer van deze kinderen slagen erin hun kwalificatie te halen en als dusdanig volwaardig te kunnen deel uitmaken van organisaties die zich openstellen voor deze kinderen

 

Some of SBT’s beneficiaries are growing up to be Chefs, Videographers,Performing Artists, Architects, Fitness Trainers, Drivers, Store Assistants at Retail Outlets, Air Conditioning Mechanics, Film Editors, Call Centre Employees, Beauticians, Automobile Mechanics, Wiremen, Professional Dancers, Choreographers, and Trainers.

 

Wat ze zoal doen en bereiken, onze straat- en zwerfkinderen:

 • 2 girls completed a certificate course in Tailoring, andFashion design. They are now employed with a Fashion Boutique.
 • With a view to subsequent employability, 7 youths attended a 9 week retail training program hrough Kotak Mahindra.
 • 2 girls, and 1 boy have successfully completed a VFX course at Kandivali. They are now seeking job placement.
 • 4 girls successfully completed retail training through Kotak Mahindra, and have secured jobs at ‘KidZania’, and ‘Pizza Hut’.
 • 1 girl who is pursuing her Bachelor’s degree from SNDT; while working part time at the ‘Kaivalyadham Yoga Institute’.
 • 1 girl who is pursuing her Bachelor’s degree from SNDT; while working part time at ‘99 Pancakes’, Goregaon.
 • 1 girl who is studying Literature at Bhavans Degree College has completed a VFX course through the Government Skill Development Project. She is currently working at Café Aromas, Mumbai.
 • 1 boy who is studying Arts at Bhavans Degree College an interest to pursue photography as a profession. He has interned as a photographer at ‘AutoCar’ Magazine.
 • 1 boy who is studying commerce at Thakur College, Kandivali; works part time in the office of the college.
 • 1 boy is pursuing a diploma in Fashion Design, at Whistling Woods International.
 • 1 boy is interning in the Food & Beverages Department atFour Seasons Hotel, Mumbai.
 • 2 boys are enrolled in courses; to qualify as ‘D’ class football coaches.

 

3. Ook  2017-2018 was een betekenisvol werkjaar. Meer kinderen dan ooit maken deel uit van de SBT.  Toegenomen interventies, verbeterde programma’s betere samenwerkingsverbanden, aangepaste infrastructuur. SBT bereikt nu veel meer kinderen dan een paar jaar geleden.

 

4. Men is zich bewust van de directe correlatie tussen gezonde voeding, gezondheidszorg, en het algeheel welbevinden en ontwikkeling van de kinderen. Het voeding- en gezondheidszorg project (2017-2018) werpt zijn vruchten af en komt ten goede aan 600 kinderen.

 

5. Kinderen die verblijven in de dagopvangcentra en de open Nachtonderkomens krijgen 4 maaltijden per dag.  Gezonde voeding en de opvolging ervan blijft een kerntaak voor de SBT.

 

DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Onderwijs :

Betalen van het schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken en schoolbenodigdheden, school-klaar zijn, lesopvolging, studiegroepen, de Balwadis ( 3-7 jaar, de allerkleinste begunstigden van de SBT)

Voeding:

Voorzien in volwaardige maaltijden, snacks en speciale diëten voor die kinderen die dit nodig hebben

Gezondheidszorg: 

Toegang  tot medische bijstand, basisbehoeften, gezondheid en hygiëne, zowel als kleding

Lichamelijke en creatieve activiteiten: 

Belichten van belang van training in sport en spel, kunst, handenarbeid en cultuur

Leren omgaan met de maatschappij:

Non-formeel onderwijs, voorbereiding op hun leven in de samenleving

Psychologische opvolging:

Zowel individueel als in groep

Beroepsbekwaamheid - training:

Ontwikkeling van beroepsvaardigheden en aanmoediging 

 

HOOGTEPUNTEN 2017-2018

 

Working with over twice the number of beneficiaries than it did, just a couple of years ago, SBT grew its large scale of impact through 2017-2018. Superior infrastructure, and improved capacity contributed to enhanced program implementation, and richer collaborations; touching the lives of more children than ever before. With education being amongst key developmental goals, SBT continued to develop foster complimenting programs that feed into the Educational Support Program. Intervention that helped send more children to schools, were reinforced to ensure that the children remained there, and cultivate a sustained interest for learning. The substantial markers of adequacy include: enhanced participation at schools, increased success at academic, and extra-curricular activities, and lessened dropout rates - all demonstrate a paradigm shift among the children, as also within the community.

Built on the direct correlation between early childhood nutrition, health care and the development of cognitive abilities, The Nutrition & Health Care Project (2017–18) benefitted close to 600 childrenacross various vulnerable children groups. They are individually cared for, and are monitored by qualified social workers. They have access to quality nutrition, hygiene and personal health care.

Accordingly, the immune systems of the beneficiaries have shown improvement and is reflected in diminished incidence of major therapeutic interventions Based on the nature, and level of engagement, children access nutritional support that range from special diets, to 4 meals every day. Some of the children are enlisted on beneficial weight management plans to address their extraordinary needs of improved nourishment - required for sporting activities, or academic pursuits, and other undertakings.

Children participating in the SBT Careers Project value the significance of completing their tutoring and the quest for professional education. With employability being the top concern amongst the youth, there is a deeper aggregate resolve towards academic, professional, skill training, and cocurricular development.

 

A. ONDERWIJS : een constante in de doelstellingen van de SBT

 

1 of every 4 children - of school-going age - does not attend school. 99 million children, in total, have dropped out of school (Census 2011).

Homeless children, and those who belong to families that live on the street, face a complex set of environmental challenges impeding their education, among other developmental goals. SBT’s Educational Support Program works towards empowering these children through education; among other enablers. Using outreach efforts, the Program identifies children, who, through counselling, are eventually enrolled in various school readiness programs. The process is effected through a variety of engagements such as focus groups, educational visits, and skill appropriate counselling; thereby building advocacy on the fundamental concepts - such as the significance of education. Over the years, thousands of children between the ages of 3 to 18 have benefitted from SBT’s Educational Support Program. The support extends to beneficiaries that are even over 18 years of age - in the form of follow up care. The Educational Support Program (2017-18) benefitted close to 600 children enrolled at various Balwadis, Day-Care Centres, Contact Points, and Open Night Shelters. Under the Educational Support Program, the children have access to quality support; with certified

professionals caring for, and monitoring the educational development of individual beneficiaries.

 

Children coping with specific, or unique challenges are often supported using focus group counselling. Sometimes, the families of the beneficiaries are involved in such efforts – bringing tremendous benefit in the holistic, and educational development of the individual beneficiary.

Evolving from being needs-based to being choice / rights based – SBT Programs offer choices for a better future to the street children. Accordingly, most of the children attend private schools. Although the initial medium of instruction is vernacular language, many of them choose to attend school in English Medium – making them conversant in English. As against its low enrolment, the Program is currently recording among its highest ever participation at Secondary, and Higher Secondary School Level.

Of every 100 children finishing school, only 32 finish their education age-appropriately (District Information System for Education (2014-15)

 

As the young street children advance through secondary and higher secondary education, there is a growing complexity of the challenges faced by them.

Based on gender, the overwhelming systemic pressure often gravitates the girl child towards matrimony, and ensuing early motherhood. India has more than 45 lakh girls - under 15 years of age - who are married, with children. Of these, 70% have 2 children (Census 2011).

The adolescent male is pressured towards earning an income; through whatever means available. Additionally, education at secondary and higher secondary levels requires a diverse set of support and services to address these age appropriate challenges. These causative factors often contribute to the interruption, or discontinuation of education.

The Continued Education Program addresses these situations, and is implemented with provision of special educational support. These include access to free study material, special tutorial support, access to special diets, exposure to appropriate mentoring, sports training, cultural and extra-curricular activities. The children’s collective attempt at the Secondary State Certificate Examinations is rewarded by results that are well above average scores. Buoyed with the confidence gained from this success, most of the beneficiaries are now pursuing Higher Secondary Education. This shift of perspective – within the children, and within the community is a tangible measure of the impact of the Program.

Several SBT children are completing their education through The National Institute of Open Schooling (NIOS) programs. With an aspiration to enhance their communication skills, and computer literacy, the children are enrolled in English speaking courses, and Computer Education Classes.

 

1. De SBT zet haar inspanningen voort op het vlak van onderwijs kordaat voort. Het blijft een cruciaal deel van haar programma. Haar inspanningen om de kinderen ononderbroken school te laten lopen ( en dus niet dan wel een periode, dan niet een periode naar school) werpt vruchten af. De aanwezigheden op school gaan in stijgende lijn, het aantal drop out –kinderen neemt af, en inspanningen om de schoolduurtijd te verlengen heeft ook een positief effect. Al deze vaststellingen wijzen erop dat er stilaan een ommekeer ontstaat in de relatie tussen de kinderen en hun ouders, nu ook deze laatsten stilaan willen inzien dat naar school gaan wel degelijk zin- en waardevol is voor de toekomst van hun kinderen.  Daaruit volgt dat dus steeds meer kinderen hun schooltijd afwerken en dus niet tussendoor afhaken. Meer, ook het doorstuderen aan bv. junior colleges blijven toenemen in 2017-2018.

 

2. Bevestiging van ons vorig jaarrapport 2016-2017 : na ons bezoek in februari blijft WERELDKIDS verheugd : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen.

 

3. Salaam Baalak Trust bewandelt 2 paden : dat van het formeel en dat van het non-formeel onderwijs. Zij brengen de kinderen in kaart, begeleiden deze kinderen en passen hen in in verschillende schoolprogramma’s die zowel aan het formeel als het informeel onderwijs tegemoet komen en aan haar uitdagingen beantwoordt.

 

4. Het Education Project (2017-2018) betreft nu opnieuw om en bij de 600 kinderen die verblijven in de dagcentra, de Contactpunten en de Nachtonderkomens. De zorg hiertoe wordt gedragen door gekwalificeerde personeel en Sociaal Werkers met certificaat van bekwaamheid. Wanneer er speciale noden nodig zijn voor sommige kinderen, dan worden hun families hierbij betrokken door hen te informeren en raad te geven waarbij ook de hulp aanwezig is van jeugdbegeleiders en gekwalificeerde leraren.

 

5. 80 procent van de kinderen van de SBT volgen op dit moment de lessen in private schools. Sommigen onder hen zelfs in Engels-Medium ( tussenmoeilijkheidsgraad voor Engels) zodoende dat ze in staat zijn een degelijke conversatie in het engels te voeren. Het drop out gehalte lag hoog maar het Onderwijsprogramma van de SBT heeft ervoor gezorgd dat dit aantal stelselmatig is afgenomen,  90 procent van de kinderen slaagt in de examens uitgeschreven door de staat Maharasthra wat erop wijst dat de aanpak van de SBT haar vruchten afwerpt en jaar na jaar beter wordt. De meeste van deze geslaagde leerlingen lopen nu school in de junior colleges om verder te studeren.   Wanneer dus blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen.

 

6. Het overgrote deel van onze kinderen gaat nog steeds op regelmatige basis naar school. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

LEERKRACHT !

WERELDKIDS focust als vanzelfsprekend op bijdragen tot het onderwijs voor deze kinderen.

Daarom neemt WERELDKIDS voor het eerst de kost op zich voor een gediplomeerde leerkracht om te kinderen voor en na schooltijd te begeleiden zoals bij ons. Het jaarloon van een leerkracht met diploma bedraagt INR 180.000, dus INR 15000 per maand wat neerkomt op om en bij de 220 euro maandsalaris ( afhankelijk van de wisselkoers).

WERELDKIDS heeft zich geëngageerd deze loonkost voor de komende 5 schooljaren op zich te nemen. Dit gebeurde dus ook voor dit werkingsjaar 2017-2018.

 

--> Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITE waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

 

www.wereldkidsonline.be

                                             

B. ACTIVITEITEN

 

Three girls have successfully secured 1st Division in the SSC Board Exams.

° Seven boys have successfully cleared the SSC Board Exams.

° They all have secured admissions online; pursuing further Higher Secondary Education.

° One boy has successfully cleared the HSC exams; and ispursuing further education in a Bachelor’s degree college.

° Six girls and two boys are currently pursuing a Bachelor’s Degree.

° Two girls are preparing for the Board Exams (1 each, in SSCE, and in HSCE).

° Seven boys are preparing for the Board Exams.

° One boy is studying Fashion Design at Whistling Woods International.

° One girl who has not cleared her HSC Exams will be re-appearing for the exams in October. 

° Four boys were enrolled in a three month Computer Literacy Program. This year’s poetry group has been started - building on the success of the previous year’s group. Last year, the group had prepared a booklet of poems - written by     the children. The poems were appreciated by Ms. Sanjana Kapoor; who expressed interest in using them in her workshops at Prithvi Theatre.

° Thirty girls participated in English speaking classes.

° Twenty seven children attended a financial literacy program at the retail branch of Standard Chartered Bank.

° Ten children (from Ghanshyamdas School) went on a school educational trip.

° In June, sixty two Children attended the ‘Let’s Read’ Carnival at St. Stanislaus High School, Bandra.

° The children participated in science experiments using water; thereby learning about the benefits of drinking clean water.

° The children – from the Andheri, and Malad Shelters - participated in workshops on Life Skills.

° On the occasion of Children’s Day, fifty six children visited the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai. They understood the functioning of various departments and were delighted to learn how an aircraft gets   airborne, and lands.

 

C. GEZONDHEID:

 

Working with children between the ages of 3 and 18 years, the Nutrition & Health Care Program (2017-18) benefitted close to 600 children located at various vulnerable children group locations. Under the Program, the children have access to quality nutrition, personal hygiene, and healthcare. They are individually cared for, and monitored by a staff of qualified professionals and certified social workers. Provision of special diets, and quality nutrition through wholesome meals locations has improved the immunity of the children. School absenteeism due to medical issues is at lowered levels. Participation, as well as excellence in extracurricular activities, cultural & sports activities has also been accordingly augmented. All children have access to counselling, medical consultation, potable water & sanitation, balanced meals, and special nutritional diets.

Periodic Blood testing, healthcare camps, inoculation drives, and fumigation sessions are organized by SBT, in collaboration with healthcare centres, and private medical practitioners. Consequently, there is a reduced incidence of major medical intervention. The few children that were in need of advanced medical care were ensured timely and effective medical treatment at various Healthcare Centres, Bai Rukmini Hospital (KDMC), Kalyan, Kalwe Hospital, Holy Spirit Hospital, BYL Nair Ch Hospital, and Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital. In cases of hospitalisation, SBT involves, and supports the family of the beneficiary through the child’s recovery. This benefits the child’s holistic convalescence and overall well-being. 

 

Blijft nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden. De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werden ook nu weer getest op malaria. Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

 

°SPORT:

 

De waarden van de sport worden omgezet in de waarden van het dagelijkse leven. Dit houdt in: zelfrespect en respect voor de nader, eerlijkheid, groot kunnen zijn in de nederlaag, bescheidenheid in de overwinning, groepsgeest.

Onze kinderen participeren aan wedstrijden in judo, boksen, voetbal, schaken, Kabbadi en Yoga.

Sommige kinderen volgen ook training in judo en Gevechtskunsten in de SBT centra. Zij hebben gouden, zilveren en bronzen medailles gewonnen in judocompetities tussen verschillende scholen in Mumbai.

 

Verwezenlijkingen in de sport : een dikke proficiat van WERELDKIDS!

 

° 6 boys participated in the Tri-District Judo Competition in Nashik. The boys brought home a gold, as well as, a silver medal.

° 12 children participated in a Judo competition; hosted by the Thane District Association. The children harvested a cache of 3 gold medals, 3 silver medals, and 2 bronze medals.

° 10 children participated in a Martial Arts Competition; they won silver and bronze medals.

° 1 child from the BMC School has been selected for professional cricket coaching; at the Oval Maidan, Mumbai. The coaching is conducted by SalaamBombay.

° 1 child from the BMC School has been selected for professional cricket coaching; at the Oval Maidan, Mumbai. The coaching is conducted by Salaam Bombay.

° 5 children participated in an Inter School Kabbadi competition.

° 10 boys, and 12 girls are undergoing weekly training in Yoga.

° 10 Children participated in Block Level Kurash Championship Competition; held at Aurangabad. Kurash is a folk wrestling style; practised in Central Asia. 9 children were selected for the Championship.

° 60 children have been enrolled in Professional Football Coaching; conducted every week - at the Karnataka Football Grounds, Mumbai.

° 12 girls participated in sports competitions in an inter school athletic meet. They won trophies in various categories. 

° 20 boys, and 6 girls are undergoing weekly training in Judo. 

° The International Yoga Day was celebrated at all Day-care Centers /Open Night Shelters. 

° 3 girls participated in Interschool Judo Competition in Gondivali.

° 2 girls participated in a yoga session; held at the school level. They secured the first prize.

 

°CULTURELE EN RECREATIEVE ACTIVITEITEN:

 

Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed door de SBT. De kinderen worden aangemoedigd deel te nemen aan culturele activiteiten, naast academische en sportactiviteiten. Zo wonnen kinderen prijzen in workshops rond fotografie, dans- en dramaworkshops en opleidingen, alsook in handschrift-, teken- en schilderwedstrijden.

 

Verwezenlijkingen op dit vlak :

 

° In April, children from the Andheri Shelter went to CST; to watch a Movie ‘Purna’.

° In April, 19 children along with 3 staff members, and 1 volunteer went to the Sanjay Gandhi National Park, near Borivali, Mumbai.

° 50 Children enjoyed SINBAD the Movie, at the American Center. The screening was organized by The Public Affairs Department, US Consulate, Mumbai.

° 40 Children were invited by Junoon to watch a musical play ‘Sur v/s Asur’; at the Veer Savarkar Auditorium, Dadar, Mumbai.

° 30 Children were invited by Ace Productions to watch a musical play ‘Sound of Music’ at The National Centre for the Performing Arts, Mumbai.

° 11 girls attended a Kathak dance exhibition; organised by Nrityanada, at Bandra, Mumbai.

° 25 children participated in activities organised by the Global Clap International; sharing information about Australia.

° 30 children participated in ‘Upavan’, the Art festival; held in Thane. The children learnt the art of making pots, candles, incense sticks, and paper art.

° 20 children attended a kite making workshop.

° 120 children participated in the ‘Readathon’; held at Mahalaxmi, Mumbai. Thirty one children received freemonthly subscriptions to ‘Champak’ and ‘RobinAge’ children’s newspaper.

° 15 girls attended ‘Vividha’ - an exhibition on arts and architecture of India; 

° 30 children played games, and puzzles at ‘Funshala’ in Byculla, Mumbai.

° Workshops discussing the diseases and safety precautions that need to be taken with stray dogs were held at every Shelter and Centre. Ms. Sonali Pimple from WSD - Welfare of Stray Dogs conducted a workshop for the children.

 

D. Op zoek naar TALENT : Verwezenlijkingen op dit vlak :

 

° 70 children from 9 NGOs participated in learning Malkhabh, Drama, Juggling, Puppet making, Magic, and Circus tricks.

° In October, 25 Children participated in the H.R.College Dance Competition: ‘Tak Dhina Din’.

° 40 children auditioned for Raell Padamsee’s play ‘The Epic’ 15 children were selected; they regularly attended the dance practice at St. Andrews Auditorium / The Royal Opera House, Mumbai.

° 18 children rehearsed for Raell Padamsee’s Play ‘Sound of Music’.

° 60 children participated in the ‘Panchio ka Mela’ at SNDT College, Juhu. They learnt the names of birds, and also learnt to create birds using paper.

 

E. CHILDLINE

 

Childline ‘1098’ is a national, 24-hours, toll-free, helpline for vulnerable children up to 18 years of age; in need of protection from exploitation, and abuse. SBT addresses all cases received in Thane City. Outreach activities include rescue operations, case follow-up, awareness programs, and sensitization of allied systems.

As per the need of each child, SBT provides medical services, emotional support, and legal aid. SBT works with the Ministry for Women and Child Development, and endeavours to either reunite the child with his/her family, or alternately, place the child in a safe shelter. Over the year, 554 children - who were reported to be in need of care and protection – were responded to, and addressed. Additionally, SBT’s team endeavours to enhance public awareness of the importance of child protection and child rights through outreach activities including disseminating leaflets, pasting posters & stickers, street plays and placing Childline banners in relevant areas.

Working closely with Childline, Child Welfare Committees, Police officials, and other government authorities, SBT seeks to enhance issue awareness, quality of interaction and rescue of children in distress. Accordingly, SBT plays a key role within the forum for protection of children coming into labour and begging. Also, various awareness programs are conducted at schools, communities, bus and auto rickshaw stands, police stations, and hospitals.

 

2) WERELDKIDS

                                                      

 

1. DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : De EERSTE VERDIEPING en het TERRAS (2de verdieping) zijn klaar voor gebruik  sinds februari 2015. Officiële opening waarop WERELDKIDS aanwezig was

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie eerste verdieping + terras

2015-2016 : in februari 2016 kon WERELDKIDS met veel plezier vaststellen dat de kinderen hun nieuwe locatie als een THUIS aanvoelen. Mooi toch!

 

De nieuwe uitdaging : RENOVATIE en uitbouw van de locatie SOLAPUR :

 

Het Solapur-project werkt rond de volledige ontwikkeling van de kinderen van de Pardhi gemeenschap. SBT begeleidt en adviseert deze kinderen en reclasseert ze van Mumbai naar Solapur. Er zijn voortdurend contacten met de gemeenschap, ook weer adviseren op het vlak van familieplanning, hygiëne en gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkeling van de capaciteiten van hun kinderen, uitvoering van anti-bedelprogramma’s om de kinderen daaraan te kunnen onttrekken. sporttraining, culturele opvoeding, velduitstappen enz. Tijdens de school -vakanties keren deze kinderen terug naar hun familie.

 

Gestart met 40 kinderen in 2007 (binnen de leeftijdsgroep van 6 tot 15 jaar) die verbleven en studeerden in de Tribal Welfare Department Ashram schools (zie hiervoor ook onze website met fotoreeks over deze Ashramschool)  heeft de SBT een lange weg ondertussen afgelegd. Tijdens het werkingsjaar 2016-2017 waren het reeds 100 kinderen die verbleven in het onderkomen van de SBT in Nanaj. Zij gaan naar ‘private schools’ en worden veilig naar school gebracht en opgehaald door busjes van de SBT. Ze worden opgevangen en begeleid door een groep van gekwalificeerde professionele leerkrachten en Gemeenschapswerkers.

Zij ontvangen kwalitatieve voeding, kleren, schooluniformen, gezondheidszorg en hygiënische voorzieningen.

Nu tijdens dit werkjaar 2017-2018 betreft het 50 kinderen. Dit is geen verlies in aantallen in relatie tot vorig werkingsjaar. De meisjes in Solapur die hun puberteit bereiken, verhuizen dan naar het dag- en nachtopvangcentrum voor meisjes in MALAD (Mumbai).

 

Er zijn 3 Marathi- (= het dialect van de staat Maharasthra waarvan Mumbai de hoofdstad is) scholen op ongeveer 2 km van het SBT-centrum en 1 school met Engelse taalbegeleiding en een hospitaal op ongeveer 3 km van het SBT-centrum.

 

Het SOLAPUR-centrum van de SBT krijgt de komende jaren bijzondere aandacht binnen de werking van WERELDKIDS naar de SBT toe. 

 

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

DHANYAVAAD aan ieder van jullie en aan allen nog eens tezamen !

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys

Projectcoördinator