WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2018 - 2019 - Augustus 2019

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

  

 

            

WERELDKIDS

 

Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde. 

En, het zijn allemaal kinderen !

            

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2018 – 2019

 

Betreft

 

                         Algemene opvolging werking Salaam Baalak Trust in relatie tot participatie WERELDKIDS

 

 

Verslag Projectbezoek in februari 2019 (en verder aangevuld tot eind augustus 2019) aan MUMBAI

 

“We owe our children – the most vulnerable citizens in any society – a life free from

violence and fear.” Nelson Mandela

 

‘… There is a genius everywhere, but it takes a village; it takes a teacher; it takes a person; it  

  takes a mother; it takes a whole street, a whole community to harness that genius and make  

  it achieve its fullest potential…’ Mira Nair.

 

 1. SALAAM BAALAK Project : An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

We zijn verheugd ook nu vast te stellen dat voor het schooljaar  2018 – 2019, Salaam Baalak Trust haar werking onverminderd blijft focussen op haar kerntaken die ze al zolang op zich neemt.  

De Salaam Baalak Trust blijft haar filosofie trouw :

Ook dit werkingsjaar gedegen en doortastend instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten(onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) standvastig in aantal blijft. Dit aantal schommelt rond de 600 kinderen.

 

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

 

     1. Dagcentrum Girgaum Chowpatty

     2. Dag- en nachtcentrum (jongens) Kalyan

     3. Andheri-East dag- en nachtcentrum 

     4. Sholapur – Loopbaanproject.

     5. Borivali : dag- en nachtverblijfcentrum voor jongens

     6. Malad : nieuw dag- en nachtverblijfcentrum voor meisjes

     7. Verscheidene contactpunten: Shanti Nagar en Sai Baba Nagar in Kalwe, en Kranti Nagar in Durgawadi, Thane.

      Deze kinderen zijn vooral voddenrapers die of niet of amper en zeer onregelmatig naar school gaan. De interactie met deze kinderen is op                   dagelijkse basis, waarbij opvoeding en hygiëne de belangrijkst punten zijn om rond te werken.

     8. Childline  ( 24/24 gratis noodnummer voor straatkinderen)

 

We hebben in ons verslag een aantal gedeelten overgenomen uit het JAARRAPPORT 2018-2019 van de Salaam Baalak Trust (maart 2019 en nagekomen berichtgeving tot eind augustus 2019). We behouden nog een stukje  de originele taal, het Engels. Wij gaan ervan uit dat dit een goeie oefening is voor jullie om jullie Engelse taalvaardigheid aan te scherpen. Een blijvende uitdaging dus. 

 

Opvallende punten ons overgemaakt bevestiging van ons vorige jaarverslag 

 

1.Met duizenden straatkinderen in Mumbai, heeft de Salaam Baalak een vitale betekenis en levert het en betekenisvolle bijdrage voor de stad Mumbai. SBT voorziet in een geïntegreerd allesomvattend ‘Safety Net’ van diensten voor straat- en thuisloze kinderen , dit in een omgeving die bevorderlijk is voor een optimale ontwikkeling van deze kinderen. Dit helpt hen om te integreren in de dagelijkse samenleving en hen ontwikkelt tot volwaardige productieve volwassenen. De SBT voorziet ook in de nodige ondersteuning in relatie tot een uitgebreid netwerk van verschillende organisaties die tijdelijk onderdak en bescherming zoeken voor hun jonge betrokkenen.

 

Belangenbehartiging en sterke inspanningen houden ook een werking in met de plaatselijke autoriteiten. De inspanningen betreffen activiteiten die kunnen in relatie worden gebracht met weggelopen kinderen zoals onder andere kinderarbeid, bedelen, drugtrafiek, drugmisbruik, kinderhuwelijken, prostitutie.

 

De begunstigde kinderen kunnen nog steeds genieten van en krijgen nog steeds toegang tot een groot gamma van ondersteuning en diensten op de verschillende locaties van de SBT. Dit gaat van gesprekken, individueel of in groep tot opvoedingshulp in al zijn varianten : schoolopvolging, formeel en niet-formeel, voeding, gezondheid, hygiëne en medische hulp, nachtonderkomen .

 

De begunstigden zijn in essentie straatkinderen die het grootste deel van hun leven op straat leven, vaak zonder een verantwoordelijk iemand die voor hen kan zorgen. Zeer interessant om vast te stellen is dat de bestaande begunstigde kinderen  van de SBT andere kinderen stimuleren om te kunnen genieten van de programma’s die de SBT organiseert. Dit zegt heel veel over het impact van die programma’s op de kinderen en hun inzicht dat het hen vooruit helpt.

 

Vaak volgt op de gesprekken een opening naar het onderwijs. Naast de medewerkers van de SBT is er ook de leerkracht betaald door WERELDKIDS ( zie ook einde verslag) die de kinderen helpt met hun schoolwerk. Zoals reeds eerder meegegeven blijven de inspanningen groot om  deze kinderen ook te betrekken op kunst en cultuur, sport en spelactiviteit.  Trainingsprogramma’s voor verschillende sporten maar ook voor podiumkunsten en dans blijven deel uitmaken van het volledige traject dat de SBT de kinderen wil aanbieden.

 

De  kinderen die deelnemen aan het Loopbaanproject ( zie ook hieronder punt 2) van de SBT  begrijpen de belangrijkheid om door te zetten op school en deze ook te vervolledigen steeds meer en daardoor stijgt ook de ernst waarmee ze de school aanpakken. Met de opbouwende hulp van de politie en verscheidene zorgverenigingen kan de SBT een aantal herstelprogramma’s (rehabilitatie) op het getouw zetten voor de Pardhi en Waghri bedelaarsgemeenschappen in Zuid-Mumbai.

 

2. LOOPBAANPROJECT ( Career Project)

Ook nu weer participeren jongeren dit werkingsjaar aan het LP. Zij volgen een opleiding of hebben deze gevolgd en hebben nu een job verworven. De kinderen die dit programma volgen waarderen de betekenis van het afmaken van hun studies en ook het nut van een professionele begeleiding.  Dit betreft vooral adviessessies, mentorprogramma’s, beroepspraktijk, professionele cursussen, vertegenwoordiging en het plaatsen van de career project adolescenten in firma’s en bedrijven, of instellingen van openbaar nut en publieke diensten. Steeds meer van deze kinderen slagen erin hun kwalificatie te halen en als dusdanig volwaardig te kunnen deel uitmaken van organisaties die zich openstellen voor deze kinderen

 

Some of SBT’s beneficiaries are growing up to be Chefs, Videographers,Performing Artists, Architects, Fitness Trainers, Drivers, Store Assistants at Retail Outlets, Air Conditioning Mechanics, Film Editors, Call Centre Employees, Beauticians, Automobile Mechanics, Wiremen, Professional Dancers, Choreographers, and Trainers.

 

Wat ze zoal doen en bereiken, onze straat- en zwerfkinderen:

 • 2 girls completed a certificate course in Tailoring, andFashion design. They are now employed with a Fashion Boutique.
 • With a view to subsequent employability, 7 youths attended a 9 week retail training program hrough Kotak Mahindra.
 • 2 girls, and 1 boy have successfully completed a VFX course at Kandivali. They are now seeking job placement.
 • 4 girls successfully completed retail training through Kotak Mahindra, and have secured jobs at ‘KidZania’, and ‘Pizza Hut’.
 • 1 girl who is pursuing her Bachelor’s degree from SNDT; while working part time at the ‘Kaivalyadham Yoga Institute’.
 • 1 girl who is pursuing her Bachelor’s degree from SNDT; while working part time at ‘99 Pancakes’, Goregaon.
 • 1 girl who is studying Literature at Bhavans Degree College has completed a VFX course through the Government Skill Development Project. She is currently working at Café Aromas, Mumbai.
 • 1 boy who is studying Arts at Bhavans Degree College an interest to pursue photography as a profession. He has interned as a photographer at ‘AutoCar’ Magazine.
 • 1 boy who is studying commerce at Thakur College, Kandivali; works part time in the office of the college.
 • 1 boy is pursuing a diploma in Fashion Design, at Whistling Woods International.
 • 1 boy is interning in the Food & Beverages Department at Four Seasons Hotel, Mumbai.
 • 2 boys are enrolled in courses; to qualify as ‘D’ class football coaches.

 

3. Ook  2018-2019 was een betekenisvol werkjaar. Meer kinderen dan ooit maken deel uit van de SBT.  Toegenomen interventies, verbeterde programma’s betere samenwerkingsverbanden, aangepaste infrastructuur. SBT bereikt nu veel meer kinderen dan een paar jaar geleden.

 

4. Men is zich bewust van de directe correlatie tussen gezonde voeding, gezondheidszorg, en het algeheel welbevinden en ontwikkeling van de kinderen. Het voeding- en gezondheidszorg project (2018-2019) werpt zijn vruchten af en komt ten goede aan 600 kinderen.

 

5. Kinderen die verblijven in de dagopvangcentra en de open Nachtonderkomens krijgen 4 maaltijden per dag.  Gezonde voeding en de opvolging ervan blijft een kerntaak voor de SBT.

 

DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Onderwijs :

Betalen van het schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken en schoolbenodigdheden, school-klaar zijn, lesopvolging, studiegroepen, de Balwadis ( 3-7 jaar, de allerkleinste begunstigden van de SBT)

Voeding:

Voorzien in volwaardige maaltijden, snacks en speciale diëten voor die kinderen die dit nodig hebben

Gezondheidszorg: 

Toegang  tot medische bijstand, basisbehoeften, gezondheid en hygiëne, zowel als kleding

Lichamelijke en creatieve activiteiten: 

Belichten van belang van training in sport en spel, kunst, handenarbeid en cultuur

Leren omgaan met de maatschappij:

Non-formeel onderwijs, voorbereiding op hun leven in de samenleving

Psychologische opvolging:

Zowel individueel als in groep

Beroepsbekwaamheid - training:

Ontwikkeling van beroepsvaardigheden en aanmoediging 

 

HOOGTEPUNTEN 2018-2019

 

Working with over twice the number of beneficiaries than it did, just a couple of years ago, SBT grew its large scale of impact through 2017-2018. Superior infrastructure, and improved capacity contributed to enhanced program implementation, and richer collaborations; touching the lives of more children than ever before. With education being amongst key developmental goals, SBT continued to develop foster complimenting programs that feed into the Educational Support Program. Intervention that helped send more children to schools, were reinforced to ensure that the children remained there, and cultivate a sustained interest for learning. The substantial markers of adequacy include: enhanced participation at schools, increased success at academic, and extra-curricular activities, and lessened dropout rates - all demonstrate a paradigm shift among the children, as also within the community.

Built on the direct correlation between early childhood nutrition, health care and the development of cognitive abilities, The Nutrition & Health Care Project (2018–19) benefitted close to 600 childrenacross various vulnerable children groups. They are individually cared for, and are monitored by qualified social workers. They have access to quality nutrition, hygiene and personal health care.

Accordingly, the immune systems of the beneficiaries have shown improvement and is reflected in diminished incidence of major therapeutic interventions Based on the nature, and level of engagement, children access nutritional support that range from special diets, to 4 meals every day. Some of the children are enlisted on beneficial weight management plans to address their extraordinary needs of improved nourishment - required for sporting activities, or academic pursuits, and other undertakings.

Children participating in the SBT Careers Project value the significance of completing their tutoring and the quest for professional education. With employability being the top concern amongst the youth, there is a deeper aggregate resolve towards academic, professional, skill training, and cocurricular development.

 

Belangrijk : de meisjes die verbleven in het Dagopvangcentrum annex Nachtonderkomen in MALAD kregen een nieuwe locaties die een stuk makkelijker toegankelijk is en met uitbreiding van hun privacy. De slaapzaal die vroeger deel was van één zaal, en waar dus de bedden aan kant werden geschoven tijdens de dagactiviteiten, is nu een aparte ruimte geworden, gescheiden van het zaal voor de dagactiviteiten. De meisjes hebben deze verbetering bijzonder gewaardeerd.

 

A. ONDERWIJS : een constante in de doelstellingen van de SBT

 

 

1. De SBT zet haar inspanningen voort op het vlak van onderwijs onverminderd voort. Het blijft een cruciaal deel van haar programma. Haar inspanningen om de kinderen ononderbroken school te laten lopen ( en dus niet dan wel een periode, dan niet een periode naar school) werpt vruchten af. De aanwezigheden op school gaan in stijgende lijn, het aantal drop out –kinderen neemt af, en inspanningen om de schoolduurtijd te verlengen heeft ook een positief effect. Al deze vaststellingen wijzen erop dat er stilaan een ommekeer ontstaat in de relatie tussen de kinderen en hun ouders, nu ook deze laatsten stilaan willen inzien dat naar school gaan wel degelijk zin- en waardevol is voor de toekomst van hun kinderen.  Daaruit volgt dat dus steeds meer kinderen hun schooltijd afwerken en dus niet tussendoor afhaken. Meer, ook het doorstuderen blijft toenemen in 2018-2019.

 

2. Bevestiging van ons vorig jaarrapport 2017-2018 : na ons bezoek in februari blijft WERELDKIDS verheugd : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen.

 

3. Salaam Baalak Trust bewandelt 2 paden : dat van het formeel en dat van het non-formeel onderwijs. Zij brengen de kinderen in kaart, begeleiden deze kinderen en passen hen in in verschillende schoolprogramma’s die zowel aan het formeel als het informeel onderwijs tegemoet komen en aan haar uitdagingen beantwoordt.

 

4. Het Education Project (2018-2019) betreft nu opnieuw om en bij de 600 kinderen die verblijven in de dagcentra, de Contactpunten en de Nachtonderkomens. De zorg hiertoe wordt gedragen door gekwalificeerde personeel en Sociaal Werkers met certificaat van bekwaamheid. Wanneer er speciale noden nodig zijn voor sommige kinderen, dan worden hun families hierbij betrokken door hen te informeren en raad te geven waarbij ook de hulp aanwezig is van jeugdbegeleiders en gekwalificeerde leraren.

 

5. 80 procent van de kinderen van de SBT volgen op dit moment de lessen in private schools. Sommigen onder hen zelfs in Engels-Medium ( tussenmoeilijkheidsgraad voor Engels) zodoende dat ze in staat zijn een degelijke conversatie in het Engels te voeren. Het drop out gehalte lag hoog maar het Onderwijsprogramma van de SBT heeft ervoor gezorgd dat dit aantal stelselmatig is afgenomen,  90 procent van de kinderen slaagt in de examens uitgeschreven door de staat Maharasthra wat erop wijst dat de aanpak van de SBT haar vruchten afwerpt en jaar na jaar beter wordt. De meeste van deze geslaagde leerlingen lopen nu school in de junior colleges om verder te studeren.   Wanneer dus blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen.

 

6. Het overgrote deel van onze kinderen gaat nog steeds op regelmatige basis naar school. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

LEERKRACHT !

WERELDKIDS focust als vanzelfsprekend op bijdragen tot het onderwijs voor deze kinderen.

Daarom neemt WERELDKIDS voor het eerst de kost op zich voor een gediplomeerde leerkracht om te kinderen voor en na schooltijd te begeleiden zoals bij ons. Het jaarloon van een leerkracht met diploma bedraagt INR 180.000, dus INR 15000 per maand wat neerkomt op om en bij de 220 euro maandsalaris ( afhankelijk van de wisselkoers).

WERELDKIDS heeft zich geëngageerd deze loonkost voor de komende 5 schooljaren op zich te nemen. Dit gebeurde dus ook voor dit werkingsjaar 2018-2019.

 

--> Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITE waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

 

www.wereldkidsonline.be

                                             

B. ACTIVITEITEN en VERWEZENLIJKINGEN – onder andere vwb. Onderwijs

 

° Thirty seven children are preparing for the Board Exams (SSCE).

° Twenty five children attend Junior and Senior College.

° The aggregate dropout rate at the Solapur Shelter has significantly improved; with close to 80% of the children from the tribal communities continuing with their education till the end of the academic year.

° Children being enrolled into the First Standard, as also those without adequate documentation have been enrolled into the Municipal Schools.

° Children, whose families have migrated to neighboring districts have been enrolled in schools that are in the vicinity of their new homes; ensuring uninterrupted education.

 

 

C. GEZONDHEID:

 

° Regular camps to address healthcare issues - mental, sexual, and physical - were conducted.

° Community Medical Camps administered MR, and other vaccinations. Tetanus was administered during the monsoons.

° Eye care camps were held. Children with defective vision were provided with prescription glasses.

° Art based therapy has proven to help many of the children cope with anger management issues.

° The children have benefitted from workshops based on various preventive as well as natural therapies such as Yoga, Home Remedies, Water Therapy, Aqua pressure, body mapping, and laughing therapy. They were also sensitised to the significance of cleanliness.

 

 

 

Gezondheid blijft dus nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust. Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden. De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten. Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen. Alle kinderen van alle centra werden ook nu weer getest op malaria. Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

 

 

°SPORT:

 

De waarden van de sport worden omgezet in de waarden van het dagelijkse leven. Dit houdt in: zelfrespect en respect voor de nader, eerlijkheid, groot kunnen zijn in de nederlaag, bescheidenheid in de overwinning, groepsgeest.

Onze kinderen participeren aan wedstrijden in judo, boksen, voetbal, schaken, Kabbadi en Yoga.

 

Verwezenlijkingen in de sport : een dikke proficiat van WERELDKIDS!

 

° Children from all SBT Shelters and Centres undergo exposure to various physical training and sports such as Judo , Yoga , Martial Arts, Cricket, Boxing, Football, Kabbadi, and Athletics. The children that exhibit potential are trained further and they eventually participate in various competitions.

° 2 boys are part of the BMC School Cricket Team.

° 1 boy is part of the BMC School Football Team.

° 3 boys participated in the AIFA WIFA MCFC BABY LEAGUES.

° 8 children participated, winning distinction in the 1st Inter Club Kurash Championship - 2018. Organised by the Mumbai Kurash Association. Kurash is a folk wrestling style;practised in Central Asia.

° The children participated and won acclaim in the 3rd Open State Martial Arts Games 2018; organised by the International Federation of Kyokushinkaikan Karate.

° 23 boys and 16 girls got the opportunity to watch the KIL Mixed Martial Arts Competition. They also watched an exhibition match with Mike Tyson.

° One of the beneficiaries, 'MA' is a state level Judo enthusiast; who aspires to break into the National Level, and has his sights set on competing at the Olympic Games. He also pursues his education with similar diligence.

° 8 children from the Solapur Shelter participated in athletic competitions in Nanaj Village. 4 children won medals.

° 21 children participated in various sporting competitions at the Annual Sports Week of the G B Godhake School. 6 children won some of the competitions. 

 

 

 

 

°TALENTONTWIKKELING

 

°Culturele en recreatieve activiteiten:  Verwezenlijkingen op dit vlak :

Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed door de SBT. De kinderen worden aangemoedigd deel te nemen aan culturele activiteiten, naast academische en sportactiviteiten. Zo wonnen kinderen prijzen in workshops rond fotografie, dans- en dramaworkshops en opleidingen, alsook in handschrift-, teken- en schilderwedstrijden.

 

Optreden en culturele kunsten

 

° Students of The Kantar Foundation organised a Kathak dance performance.

° Ace Productions conducted Speech and Drama Workshops at some of the Shelters.

° The children did a Yoga cum Dance Performance at the 8th Annual Create Trophy for Artistic Excellence.

° 30 children participated in a 2 day acting session organised by Raell Padamsee.

° 19 girls attended a Theatre Program organised by Sandhya. The girls were introduced to dance forms from across the world; as well as from India.

° The children participated in the H.R.College Dance Competition ‘Tak Dhina Dhin’. SBT Andheri won 1st place among all participating NGOs. The children also brought home the Best Dancer Trophy - in both, the Male and Female Categories.

° 7 girls enjoyed the cultural dance program 'Samveda' at the Ravindra Natya Mandir.

° Children from all the Shelters and Centres attended a daylong event - 'Nakshatra' organised by Bhumi. The children participated in various competitions on Solo, and Group Dance, Singing, Clay Modeling, Story Writing, and Spell Bee Quiz. The children won 10 medals and Certificates of Participation.

° The children won appreciation for their talent at an Equal Arts Session.

 

Vieringen

 

° The children celebrated Independence Day, Republic Day and various festivals with great fervour and enthusiasm.

° 30 children attended 'Celebrate Cinema 2018' at Whistling Woods International. They participated in creative sessions on dance, drawing, and drama. They watched the screening of Jungle Book.

° 11 girls visited the Lalbaugcha Raja Ganpati Pandal, & other Pandals in Nagpada.

° 25 girls experienced the Ganesh Visarjan celebrations on the streets.

° The Rotary Club organised 'Navratri Celebrations' - an evening of fun, frolic and revelry. Children from all the Shelters, Centres, and Contact Points participated. They played with the traditional Dandiyas and danced to popular Navratri Songs.

° Over 200 children attended the Diwali Party at the Flags' Banquet Hall. They enjoyed games, fun filled activities, and received lovely Diwali gifts and sweets.

° Children from the Mumbai Shelters gathered to celebrate Children's Day.

° Children enjoyed Christmas and New Year Celebrations at the various Shelters, Centres and Contact Points.

° 60 children joined in the Christmas Celebrations held at the CCI Club.

° 60 girls visited the Phoenix MarketCity Mall to enjoy the Christmas Celebrations. They also joined in the Christmas Tree decorations.

° Children celebrated Christmas with the staff of Fazlani Academy, & Lalit Residency.

° Children from all Day-care Centres, Open Night Shelters, and Contact Points celebrated Children’s Day at Bal Bhavan, Girgaum Chowpaty, Mumbai. They showcased their talents like dancing, singing, recitation, yoga, and judo.

 

 

Recreatieve activiteiten

 

° 20 children participated in a Photography Workshop at Whistling Woods International.

° 15 girls attended the preview of Ace Productions' mega musical, 'The Sound of Music'.

° 20 children participated in an interactive session at Children's Nook Playschool.

° 7 girls enjoyed watching Disney's 'Alladin' at the NCPA.

° The children attended a Fun Fair at Mahalaxmi. They enjoyed themselves with fun games, and eatables. They received lots of gifts.

° 18 children went to watch a Bollywood Film, 'Helicopter Eela' at the INOX Multiplex.

° The children enjoyed fun activities; conducted fortnightly by the Positivity Project

° 32 children received Cricket Kits on participating in a Cricket Match - organised by Indigo Airlines.

° Children from the Solapur Shelter enjoyed themselves at the annual Renuka Mata Fair at Nanaj, Solapur.
° Children attended the Upawan Festival. They enjoyed a live musical program, visited an Art Exhibition, and Book Stalls.

 

 

Educatieve uitstappen

 

° 45 girls enjoyed a day picnic at Girgaum, Chowpatty Beach. They learned about the strategic significance of the Beach in Mumbai's landmark events.

° Children from all the Shelters enjoyed a day picnic at Water Kingdom.

° Children from the Andheri and Malad Shelters were introduced to the workings of the J W Marriott Hotel; and the role of hospitality industry in the economy.

° 63 children went on an educational visit to Pearl Academy. They learnt arts & crafts.

° 5 youth from the Kandival Shelter learnt 'Face Painting' and its social significance.

° The children participated in the 'Swachata Abhiyan' and cleaned the areas surrounding their locations.

° The girls also enjoyed educational excursions to Gorai beach(11 girls), 'Mamachagav' at Boisar (3 girls) and Sinhagad Fort (8 girls).

° 30 boys went on an educational excursion to Virar.

° The children learnt about various aspects of gardening at the Shaikh Farid Baba Garden at Wadala.

 

Workshops

 

° 10 children participated in a workshop at the Chhatrapati Maharaj Vastu Sanghralaya (formerly Prince of Wales Museum). They learnt Oh Shoot, Indoor Photography, Clay Modeling, Paper Quilling, and 3D Painting.

° 6 children participated in a Water Colour Workshop at the Jehangir Art Gallery.

° 7 children attended a Japanese Art Workshop at the Chhatrapati Maharaj Vastu Sanghralaya (formerly Prince of Wales Museum).

° 5 boys attended a workshop on Urdu Calligraphy; conducted at the Chhatrapati Maharaj Vastu Sanghralaya (formerly Prince of Wales Museum).

° Children attended an educational session on Australia - its culture, and it's currency.

° 10 children participated in the selection process conducted by Whistling Woods. 1 girl won a scholarship to study a Bachelor of Science Degree Course on film making.

 

D. Op zoek naar TALENT : Verwezenlijkingen op dit vlak :

 

Zich ervan bewust zijnde dat aanwezigheid in de wereld van de kunsten en cultuur een cruciale betekenis kan hebben voor onze straat- en zwerfkinderen, en de rol binnen een holistische ontwikkeling, verrijken de SBT-Kids hun gezamenlijk perspectief in een verscheidenheid van ervaringen. Zij worden gevoelig gemaakt voor een verscheidenheid aan vormen van kunst, handwerk, fotografie, zandschildering, audities, muziekklassen, en nog meer vormen van kunst en cultuur. Onze kinderen krijgen ook zanglessen en worden erin getraind. Zo leerden zij het bespelen van de harmonica en toetsenbord.

 

E. CHILDLINE

 

Childline ‘1098’ is een nationale 24/24u kosteloze telefonische hulplijn voor kwetsbare kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, voor die kinderen die nood hebben aan bescherming tegen uitbuiting, misbruik en geweld. De Salaam Baalak Trust neemt alle casussen op in de regio Thane-stad. Dir houdt tevens in hulpactiviteiten, het opvolgen van een probleemsituatie, informatiesessies. De SBT voorziet individueel ook in medische voorzieningen, gevoelsondersteuning en wettelijke hulp. De SBT werkt hiertoe samen met het ministerie voor Vrouwen en Kind-ontwikkeling. De SBT probeert ook waar mogelijk het betrokken kinderen te herenigen met haar/zijn familie, of indien niet mogelijk, het kind in een veilige omgeving te plaatsen.

Maar de SBT probeert ook de publieke betrokkenheid aan te wakkeren door het belang van kinderbescherming en kinderrechten blijvend te onderstrepen en voortdurend onder de publieke belangstelling te brengen. Daartoe gebruikt ze brochures, posters en stickers, maar ook straattoneel en het plaatsen van Childline vlaggen in de publieke ruimte. SBT werkt daarom zeer intensief samen met Childline, Kinderwelzijn-comités, politiediensten, en andere beleidsorganisaties. Ook speelt de SBT een sleutelrol in het debat voor de bescherming van kinderen in relatie tot kinderarbeid en kinderen die bedelen.

 

2) WERELDKIDS

                                                      

 

1. DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : De EERSTE VERDIEPING en het TERRAS (2de verdieping) zijn klaar voor gebruik  sinds februari 2015. Officiële opening waarop WERELDKIDS aanwezig was

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie eerste verdieping + terras

2015-2016 : in februari 2016 kon WERELDKIDS met veel plezier vaststellen dat de kinderen hun nieuwe locatie als een THUIS aanvoelen. Mooi toch!

 

RENOVATIE en uitbouw van de locatie in SOLAPUR blijft een hoofddoel  :

 

Het Solapur-project werkt rond de volledige ontwikkeling van de kinderen van de Pardhi gemeenschap. SBT begeleidt en adviseert deze kinderen en reclasseert ze van Mumbai naar Solapur. Er zijn voortdurend contacten met de gemeenschap, ook weer adviseren op het vlak van familieplanning, hygiëne en gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkeling van de capaciteiten van hun kinderen, uitvoering van anti-bedelprogramma’s om de kinderen daaraan te kunnen onttrekken. sporttraining, culturele opvoeding, velduitstappen enz. Tijdens de school -vakanties keren deze kinderen terug naar hun familie.

 

Gestart met 40 kinderen in 2007 (binnen de leeftijdsgroep van 6 tot 15 jaar) die verbleven en studeerden in de Tribal Welfare Department Ashram schools (zie hiervoor ook onze website met fotoreeks over deze Ashramschool)  heeft de SBT een lange weg ondertussen afgelegd. Tijdens het werkingsjaar 2016-2017 waren het reeds 100 kinderen die verbleven in het onderkomen van de SBT in Nanaj. Zij gaan naar ‘private schools’ en worden veilig naar school gebracht en opgehaald door busjes van de SBT. Ze worden opgevangen en begeleid door een groep van gekwalificeerde professionele leerkrachten en Gemeenschapswerkers.

Zij ontvangen kwalitatieve voeding, kleren, schooluniformen, gezondheidszorg en hygiënische voorzieningen.

Nu tijdens dit werkjaar 2018-2019 betreft meer dan 50 kinderen in vergelijking tot vorig werkingsjaar. De meisjes in Solapur verhuizen naar het dag- en nachtopvangcentrum voor meisjes in MALAD (Mumbai).Dit is geen verlies in aantallen in relatie tot vorig werkingsjaar. De meisjes in Solapur die hun puberteit bereiken, verhuizen dan naar het dag- en nachtopvangcentrum voor meisjes in MALAD (Mumbai).

 

De kinderen studeren computertechnieken, en doen dit zeer geconcentreerd en overtuigd. Zij nemen ook deel aan de sportevenementen in het district waar hun school is gelegen. Door al hun inspanningen kregen de kinderen van de Pardhi Tribal Community vanwege de lokale overheid niet enkel waardering mee maar ook waardevolle steun. Ons centrum krijgt steeds meer aandacht van deze lokale autoriteiten wat ook meer aanzien en aandacht zal opleveren.

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai: OFF THE STREETS, ON THEIR FEET ! 

 

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

DHANYAVAAD aan ieder van jullie en aan allen nog eens tezamen !

 

Namens WERELDKIDS , het solidariteitsproject van leerkrachten en leerlingen NCZ LaO en SO,

Luc Meys

Projectcoördinator