WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2013 - 2014 - april 2014

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

 

 

                                   WERELDKIDS

                                                                                        Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde.

En, het zijn allemaal kinderen !

 

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2013 – 2014

Betreft: Opvolging projectrenovatie  Nieuw Centrum in Andheri-Oost   - gelijkvloers  (nachtonderkomen voor jongens dagopvangcentrum jongens en meisjes) 

 

Verslag van Projectbezoek in april 2014 en vervolgnieuws over de renovatie verder nieuws uit MUMBAI:

 

1. SALAAM BAALAK Project: An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

Dit is opnieuw het aantal kinderen over de locaties heen ( vertrouwde namen ondertussen voor de lezers van onze jaarverslagen) die we doorkregen voor het werkingsjaar April 2013 – Maart 2014, die waren opgenomen in de werking van de Salaam Baalak Trust :

De Salaam Baalak Trust blijft ook dit werkingsjaar gedegen en overtuigd instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten ( onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) steeds stijgt.

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

Dagcentrum Girgaum Chowpatty – Dag- en nachtcentrum Kalyan – Andheri dag- en nachtcentrum – Sholapur – Loopbaanproject – twee contactpunten, in Kalwe en Childline 

 

 

A. ONDERWIJS

 

WERELDKIDS is ontzettend blij de vaststellingen van ons vorig JAARVERSLAG te kunnen bevestigen, en we hernemen deze dan ook zeer hoopvol in dit Jaarverslag : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen. 

 

1. FAN-TAS-TISCH nieuws opnieuw dus dat om en bij 90 procent van de kinderen op regelmatige basis naar school gaat. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

2. Na schooltijd volgen de projectmedewerkers de kinderen op bij hun schoolwerk, net zoals voor de lessen Engels en de computerklassen. Tot op de dag van vandaag wordt de naschoolse opvolging verzorgd door de medewerkers en vrijwilligers.

 

3. Wanneer blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen. Het voorbije schooljaar kwamen 6 meisjes hiervoor in aanmerking. Alle 6 behaalden hoge cijfers en kunnen op basis van hun resultaten verder studeren. Een fantastisch resultaat gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin straatkinderen opgroeien.

 

4. Ook voor de oudere kinderen die niet meer naar school gaan, voorziet de Salaam Baalak Trust in onderwijs. Dit noemen wij niet-formeel onderwijs. De kinderen worden opgenomen in programma's  om een beroepscertificaat te kunnen behalen. Dit biedt hen de mogelijkheid te solliciteren voor beter betaalde jobs

 

5. Een groot aantal speciale onderwijscursussen met betrekking tot wiskunde, Engels en tevens   workshops rond wetenschappen blijft gehandhaafd sinds vorige zomer. Bezoeken aan culturele locaties blijven op de agenda staan.

 

6. Kinderen van de vermelde dagcentra ontvingen hun jaarlijkse examenrapportkaarten. Het overgrote deel van de kinderen haalde goede cijfers en een aantal presteerde zelfs uitzonderlijk goed op hun examen.

 

Voor wat betreft de kinderen uit het SHOLAPUR-Project ( onze website Sholapur) blijven de resultaten, ondanks de moeilijke situatie waarin deze kinderen zich bevinden, bemoedigend.

 

WERELDKIDS feliciteert al deze kinderen, en is uitermate tevreden dat het jaarlijks kan bijdragen aan de uitbreiding van de schoolmogelijkheden en kansen van deze kinderen.

WELL DONE KIDS !

 

è Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITE waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

Vergeet ook niet dat het Project ons geregeld foto’s overmaakt over de activiteiten en het leven van de kinderen in Mumbai, eveneens te bekijken op onze website.

 

                                              www.wereldkidsonline.be

 

B. ACTIVTEITEN

De SBT gelooft rotsvast dat onze straatkinderen de beste kansen hebben om te kunnen meedraaien in de samenleving door aan extra activiteiten deel te nemen, zodat ze een versterking worden voor het zelfvertrouwen van de kinderen,  maar ook hun aanwezigheid op school stimuleren,  en voorzien in verschillende vormen van aanmoediging om de kwaliteiten van de kinderen naar boven te laten komen. Discipline is hierbij zeer belangrijk, maar ook ervoor zorgen dat de kinderen meer plezier hebben in het leven. De activiteiten zijn creatief en recreatief. Ook waren er speciale gebeurtenissen, en sport ontbreekt nooit op de agenda.

Een aantal voorbeelden uit de lijst van activiteiten:

 

  1. 2 jongens van Chowpatty acteerden in een documentaire van France TV.
  2. De SBT kinderen bezochten de KidZania R-City Mall in Ghatkopar. Ze namen deel   aan activiteiten zoals kooksessies, acteren en andere creatieve samenhorigheidsactiviteiten. Deze hebben een positieve          opvoedende, psychologische en zeker motiverende voordelen. Het was voor hen een nieuwe ervaring en zij genoten er zichtbaar van.
  3. Maken van eigen handgemaakte kunstwerkjes in Umerkhadi : papieren winkeltassen, wenskaarten en enveloppes, bladwijzers, sleutelhangers. Het was een zeer leerrijke ervaring voor onze kinderen.
  4. 70 kinderen konden een voor tweedaags verblijf op Aksa-beach georganiseerd door de SBT. Zie ook verder.
  5. De kinderen van Umerkhadi participeerden opnieuw aan een workshop poppen vervaardigen
  6. Een groepspicknick werd georganiseerd op het strand van Kelva.
  7. 95 Chowpatty kinderen bezochten het Essel World en Water Kingdom.
  8.  Dit werd nog eens overgedaan voor 44 andere kinderen.
  9. De Sholapur-kinderen vierden Diwali in Chowpatty centrum en ontvingen geschenkjes.

 

Ook dit  werkingsjaar 2013-2014 waren de volgende activiteiten gepland :

 

Omdat veel kinderen hun geboortedag niet kennen, organiseert de SBT een verjaardagsfeest  “van alle kinderen van alle centra” met gebakjes en spelletjes op ...14 februari

 

Tezamen de krant lezen, handenarbeid en af en toe een Bollywood film, behoren nog steeds tot de activiteiten in de diverse centra.

 

Elk jaar gaat een grote groep van kinderen op weekeinde naar Aksa aan het strand, waar de kinderen de natuur kunnen leren ontdekken en ervaringen uitwisselen met andere straatkinderen.

 

Feestdagen zoals Ganpati, Navrati, Diwali ( feest van het licht), nieuwjaar en Onafhankelijksdag gaan gepaard met festiviteiten, vieringen en met  speciale activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

 

Speciale gebeurtenissen :

Een aantal jongens werd geselecteerd voor speciale voetbaltrainingen

14 kinderen namen deel aan de Anti-Child Labor Day op 12 juni

Een aantal kinderen ontving een studiebeurs om verder te kunnen studeren – fantastisch!

47 kinderen bezochten het Nehru Wetenschapscentrum

Alle kinderen van de SBT ontvingen nieuwe kleren als geschenk.

  

SPORT:

Judo en yoga blijven permanente activiteiten in de centra : wekelijks

Dit werd dit werkingsjaar uitgebreid met voetbal coaching ( 2x per week) en cricket coaching ( 4x per jaar) voor de jongens.

Dans: 2x per week in de zomervakantie en Diwali-vakanties.

In september was er in marathonwedstrijd in Kalayan. Alle kinderen uit het Nachtonderkomen namen deel.

Voorts nemen steeds meer kinderen van de SBT deel aan steeds meer sportactiviteiten georganiseerd door de stad of andere instellingen. Dit plaatst onze kinderen in de kijker wat uitermate goed is voor hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.  Twee voorbeelden : 10 jongens namen deel aan de judocompetitie in Dombivali. Drie van hen wonnen goud, zilveren en bronzen medailles. 30 kinderen namen deel aan de lokale atletiekwedstrijden georganiseerd door de Concern India Foundation, waarbij ook nu weer verscheidenen medailles werden binnengehaald. Topprestaties van onze kids!

 

GEZONDHEID:

Blijft nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden.

4 meisjes ontvingen homeopathie.

20 Balwadi-kinderen ontvingen Mebex-geneesmiddelenbehandeling.

De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werd getest op malaria. Check-up was er in september 2013 in de verschillende centra. Niemand bleek besmet met malaria.

 Ook in januari 2014 volgde er nog een check-up in het Kalyan-centrum. 6 kinderen met koorts kregen aangepaste medicijnen en genazen zonder complicaties.

Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

Een oogcontrole check-up gebeurde in alle centra door het Lotus-hospitaal.

 

 

 2) WERELDKIDS

                                                      

DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : het gelijkvloers is klaar voor gebruik !

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie gelijkvloers

 

WERELDKIDS gaat in 2015

1. Renovatie van de eerste verdieping ( muren, vensters, toiletten, douches,  plafond, TV, schoolmateriaal, verlichting voorzien voor februari 2015,…)

2. Voor de inrichting van die eerste verdieping als studie- en recreatieruimte

3. De overdekking van het terras

 

WERELDKIDS hoopt jullie hierover in haar jaarverslag werkingsjaar 2014-2015 te kunnen informeren in woord en beeld.

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange en bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys

 

Projectcoördinator