WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2014 - 2015 - april 2015

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

  

 

             WERELDKIDS

                             Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde.

En, het zijn allemaal kinderen !

 

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2014 – 2015

Betreft:

1.  Opvolging projectrenovatie : Nieuw Centrum in Andheri-Oost  - eerste verdieping         

           (nachtonderkomen voor jongens, dagopvangcentrum jongens en meisjes) 

2.  Renovatie KALYAN-centrum

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2015 en verder nieuws uit MUMBAI (tot 31-12-2015).

 

1. SALAAM BAALAK Project: An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

We kunnen – opnieuw met overtuigde blijheid en genoegen – ook voor dit werkingsjaar vaststellen dat voor het werkingsjaar April 2014 – Maart 2015, Salaam Baalak Trust haar werking kordaat blijft focussen met diepgang :

De Salaam Baalak Trust blijft haar filosofie trouw :

Ook dit werkingsjaar gedegen en doortastend instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten ( onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) steeds stijgt.

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

1.      Dagcentrum Girgaum Chowpatty

2.      Dag- en nachtcentrum Kalyan  

3.      Andheri dag- en nachtcentrum  

4.      Sholapur – Loopbaanproject

5.      twee contactpunten, Shanti Nagar en Sai Baba Nagar in Kalwe en een nieuw in Durgawadi, Thane.

6.      Childline  ( 24/24 gratis noodnummer voor straatkinderen)

 

Opvallende punten ons overgemaakt:

 

1.       In de loop van dit werkingsjaar konden we bij de kinderen een toegenomen mentaliteit vaststellen om door te zetten op school en weerstand  op te bouwen niet op te geven. Het aantal “drop-outs” neemt af, wat deze kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden siert. De doorgedreven inspanning van de SBT om de ouders blijvend grondig te informeren en hen aan te zetten hun kinderen niet van de school te halen werpt haar vruchten af, en het aantal kinderen dat lager onderwijs afwerkt en doorzet in het secundair onderwijs (junior colleges) stijgt.                                                                                                                                                                                    

De  kinderen die deelnemen aan het Loopbaanproject ( zie ook hieronder punt 2) van de SBT begrijpen de belangrijkheid om door te zetten op school en deze ook te vervolledigen steeds meer en daardoor stijgt ook de ernst waarmee ze de school aanpakken. Met de opbouwende hulp van de politie en verscheidene zorgverenigingen kan de SBT een aantal herstelprogramma’s (rehabilitatie) op het getouw zetten voor de Pardhi en Waghri bedelaarsgemeenschappen in Zuid-Mumbai.

 

2.       LOOPBAANPROJECT ( Career Project)

32 jongeren participeren dit werkingsjaar aan het LP. Zij volgen een opleiding of hebben deze gevolgd en hebben nu een job verworven. Dat de regering de inspanningen van de SBT hoog inschat, blijkt uit het feit dat zij een samenkomst organiseerde voor alle opvangcentra in Mumbai en hierop mocht de SBT de krachtlijnen van haar loopbaanproject ruimschoots voorstellen. Als blijk van erkenning en erkentelijkheid is dit belangrijk nieuws.

    

De kinderen in de contactpunten (zie boven 1.5) zijn meestal lompen- en voddenrapers en verzamelaars die de school hebben opgeven of zeer onregelmatig naar school gaan. De SBT is een programma gestart met 30 van deze kinderen op een dagelijkse basis, waarbij onderwijs en hygiëne de belangrijkste punten zijn waarop wordt gefocust. Verscheidene van deze kinderen hebben opnieuw aangeknoopt met de school en/of komen op geregelde basis langs in de SBT centra om les te volgen.

 

A. ONDERWIJS

 

Bevestiging van ons vorig jaarrapport 2013-2014 : na ons bezoek in februari blijft WERELDKIDS verheugd : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen. 

Dit betekent in de feiten:

 

1. Om en bij 90 procent van de kinderen gaat op regelmatige basis naar school. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

2. Na schooltijd volgen de projectmedewerkers de kinderen op bij hun schoolwerk, net zoals voor de lessen Engels en de computerklassen. Tot op de dag van vandaag wordt de naschoolse opvolging verzorgd door de medewerkers en vrijwilligers.

 

3. Wanneer blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen. Het voorbije schooljaar kwamen 6 meisjes hiervoor in aanmerking. Alle 6 behaalden hoge cijfers en kunnen op basis van hun resultaten verder studeren. Een fantastisch resultaat gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin straatkinderen opgroeien.

 

4. Ook voor de oudere kinderen die niet meer naar school gaan, voorziet de Salaam Baalak Trust in onderwijs. Dit noemen wij niet-formeel onderwijs. De kinderen worden opgenomen in programma's  om een beroepscertificaat te kunnen behalen. Dit biedt hen de mogelijkheid te solliciteren voor beter betaalde jobs

 

5. Een groot aantal speciale onderwijscursussen met betrekking tot wiskunde, Engels en tevens   workshops rond wetenschappen blijft gehandhaafd sinds de zomer van 2013. Bezoeken aan culturele locaties blijven op de agenda staan.

 

6. Kinderen van de SBT-dagcentra ontvingen hun jaarlijkse examenrapportkaarten. Het overgrote deel van de kinderen haalde goede cijfers en een aantal presteerde zelfs uitzonderlijk goed op hun examen.

 

7. De stijging van het aantal kinderen in het secundair onderwijs zet zich door. 90 procent van deze kinderen heeft examens afgelegd, en daardoor zullen er ook meer nadien nog schoollopen. Twee van hen haalden een diploma cinematografie en twee anderen slaagden erin hun diploma te behalen voor redactieopdrachten. Ook het aantal leerlingen in klassen waar Engels de voertaal is neemt to, samen met het volgen van computercursussen om hun communicatievaardigheden en technologische mogelijkheden uit te breiden.

 

8. Voor wat betreft de kinderen uit het SOLAPUR-Project ( onze website Solapur) blijven de resultaten, ondanks de moeilijke situatie waarin deze kinderen zich bevinden, bemoedigend. Wij hopen vanaf 2016 een doorbraak te realiseren in dit project.

 

WERELDKIDS feliciteert al deze kinderen, en is uitermate tevreden dat het jaarlijks kan bijdragen aan de uitbreiding van de schoolmogelijkheden en kansen van deze kinderen.

WELL DONE KIDS !

 

è Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITEwaarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

 

 

 

                                              www.wereldkidsonline.be

B. ACTIVTEITEN

 

De SBT moedigt de kinderen aan om deel te nemen in competitieve sportactiviteiten. Verscheidene SBT kinderen krijgen voetbaltraining bij Mumbai FC. (Zie ook onze rubriek sport voor meer van dit soort activiteiten), tegelijk met de participatie van anderen aan de judotraining  en gevechtssportentraining, dit 1 keer per week in alle centra.

SBT kinderen namen delen én wonnen wedstrijden in verschillende sportactiviteiten zoals voetbalwedstrijden, judotornooien en atletiekcompetities. Dit plaatst onze kinderen in de kijker wat uitermate goed is voor hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen. 

 

Culturele en recreatieve activiteiten

De SBT moedigt de kinderen verder ook aan om deel te nemen aan andere dan sportieve en academische activiteiten. Verscheidene SBT kinderen namen deel aan culturele wedstrijden, zoals schrijf- en tekentornooien, dans- en toneelworkshops en -klassen, fotografieworkshops en dies meer.

 

Tezamen de krant lezen, handenarbeid en af en toe een Bollywood film, behoren ook nu nog steeds tot de activiteiten in de diverse centra.

 

Elk jaar gaat een grote groep van kinderen op weekeinde naar Aksa aan het strand, waar de kinderen de natuur kunnen leren ontdekken en ervaringen uitwisselen met andere straatkinderen.

 

Feestdagen:

 Ganpati, Navrati, Diwali ( feest van het licht), nieuwjaar en Onafhankelijksdag gaan gepaard met festiviteiten, vieringen en met speciale activiteiten die worden georganiseerd voor onze kinderen, en waar ze immens van kunnen genieten.

 

Speciale gebeurtenissen : we hernemen ook deze omdat ze blijvend ondersteunend zijn en de inspanningen van de SBT onderstrepen :

 

1.Selecties vielen hen te beurt voor speciale voetbaltrainingen

2.Deelname aan de Anti-Child Labor Day  

3.Studiebeursverwerving om verder te kunnen studeren – fantastisch! 

4.Bezoek aan het Nehru Wetenschapscentrum  

5.Alle kinderen van de SBT ontvingen nieuwe kleren als geschenk.

  

 

GEZONDHEID:

Blijft nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden. De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werden ook nu getest op malaria. Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

Een oogcontrole check-up gebeurde in alle centra door het Lotus-hospitaal.

 

2) WERELDKIDS

                                                      

DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : De EERSTE VERDIEPING en het TERRAS (2de verdieping) zijn klaar voor gebruik !

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie eerste verdieping + terras

In een vorig werkingsverslag schreven wij hoopvol :

 

 

 ‘WERELDKIDS gaat in 2015:

1.renovatie van de eerste verdieping ( muren, vensters, toiletten, douches,  plafond, TV, schoolmateriaal, verlichting voorzien voor februari 2015,…)

2.Voor de inrichting van die eerste verdieping als studie- en recreatieruimte

 

3.De overdekking van het terras  WERELDKIDS hoopt jullie hierover in haar jaarverslag werkingsjaar 2014-2015 te kunnen informeren in woord en beeld.’

 

Met bijzondere, maar eigenlijk deze keer met aparte trots, melden we aan jullie dat  WERELDKIDS erin is geslaagd haar intenties, haar uitdaging met betrekking tot Andheri-Oost te kunnen verwezenlijken. Ga echt waar naar onze website en stel vast waaraan jullie allen hebben meegewerkt om een ruïne om te toveren in een THUIS voor onze STRAATKINDEREN !

 

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

DHANYAVAAD aan ieder van jullie en aan allen nog eens tezamen ! 

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys 

 

Projectcoördinator