WERELDKIDSONLINE

Jaarverslag 2015 - 2016 - Februari 2016

 

PROJECT STRAATKINDEREN MUMBAI – INDIA LEERLINGEN N.-C.  ZEDENLEER

 

  

 

            

WERELDKIDS

 

Eén  ding hebben alle kinderen ter wereld gemeen : ze leven op één en

dezelfde aarde, het zijn de kinderen van deze aarde. 

En, het zijn allemaal kinderen !

            

                           WERKINGSVERSLAG  schooljaar 2015 – 2016

 

Betreft

 

                             1. Algemene opvolging werking Salaam Baalak Trust

                               2. Opvolging projectrenovatie : Nieuw Centrum in Andheri-Oost  - eerste verdieping        

                                   (nachtonderkomen voor jongens, dagopvangcentrum jongens en meisjes) 

                             3. SOLAPUR project

 

 

Verslag van Projectbezoek in februari 2016 en verder nieuws uit MUMBAI

 

‘… There is a genius everywhere, but it takes a village; it takes a teacher; it takes a person; it  

  takes a mother; it takes a whole street, a whole community to harness that genius and make  

  it achieve its fullest potential…’ Mira Nair.

 

  1. SALAAM BAALAK Project : An NGO dedicated to getting kids off the streets on their feet

 

We zijn verheugd ook nu vast te stellen dat voor het schooljaar  2015 – 2016, Salaam Baalak Trust haar werking onverminderd blijft focussen op haar kerntaken die ze al zolang op zich neemt.  

De Salaam Baalak Trust blijft haar filosofie trouw :

Ook dit werkingsjaar gedegen en doortastend instaan voor de opvang, begeleiding en verzorging van honderden straat- en zwerfkinderen. Dit betekent dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten ( onderwijs, gezondheidszorg, sociale begeleiding, beroepsopleiding,…) steeds stijgt.

 

Dit betreft samengevat de volgende locaties:

 

     1. Dagcentrum Girgaum Chowpatty

     2. Dag- en nachtcentrum (jongens) Kalyan

     3. Andheri-East dag- en nachtcentrum 

     4. Sholapur – Loopbaanproject.

     5. Verscheidene contactpunten: Shanti Nagar en Sai Baba Nagar in Kalwe, en Kranti Nagar in Durgawadi, Thane.

         Deze kinderen zijn vooral voddenrapers die of niet of amper en zeer onregelmatig naar school gaan.

         De interactie met deze kinderen is op dagelijkse basis, waarbij opvoeding en hygiëne de belangrijkst punten zijn om rond te werken

     6. Childline  ( 24/24 gratis noodnummer voor straatkinderen)

 

 

Opvallende punten ons overgemaakt: 

 

1. 2015-2016 was getuige dat de Salaam Baalak Trust een steeds belangrijkere rol opneemt : zij diept haar overtuiging en overgave voor de straat- en zwerfkinderen uit. De SBT schept ruimte om een opnieuw grote sprong te maken in de begeleiding van deze kinderen. Deze begeleiding wordt steeds intensiever, betere programma’s, stijgende samenwerkingsverbanden met lokale organisaties en instellingen, een betere infrastructuur en dus steeds verbeterde  verblijfsomstandigheden in de centra, wat met zich brengt dat de SBT op meer kinderen dan ooit tevoren betrokken is op hun jonge levensproces. 

 

   Voorts ontvingen we bevestiging over onderstaande punten mbt. het vorige werkingsverslag: 

2. In de loop van dit werkingsjaar konden we bij de kinderen een toegenomen mentaliteit vaststellen om door te zetten op school en weerstand  op te bouwen niet op te geven. Het aantal “drop-outs” neemt af, wat deze kinderen in het bijzonder moeilijke omstandigheden siert. De doorgedreven inspanning van de SBT om de ouders blijvend grondig te informeren en hen aan te zetten hun kinderen niet van de school te halen werpt haar vruchten af, en het aantal kinderen dat lager onderwijs afwerkt en doorzet in het secundair onderwijs (junior colleges) stijgt.                                                                                                                                                                                   

 

De  kinderen die deelnemen aan het Loopbaanproject ( zie ook hieronder punt 2) van de SBT begrijpen de belangrijkheid om door te zetten op school en deze ook te vervolledigen steeds meer en daardoor stijgt ook de ernst waarmee     ze de school aanpakken. Met de opbouwende hulp van de politie en verscheidene zorgverenigingen kan de SBT een aantal herstelprogramma’s (rehabilitatie) op het getouw zetten voor de Pardhi en Waghri bedelaarsgemeenschappen in Zuid-Mumbai. 

 

3. LOOPBAANPROJECT ( Career Project)

Ook nu weer participeren jongeren dit werkingsjaar aan het LP. Zij volgen een opleiding of hebben deze gevolgd en hebben nu een job verworven. Dat de regering de inspanningen van de SBT hoog inschat, blijkt uit het feit dat zij een samenkomst organiseerde voor alle opvangcentra in Mumbai en hierop mocht de SBT de krachtlijnen van haar loopbaanproject ruimschoots voorstellen. Als blijk van erkenning en erkentelijkheid is dit belangrijk nieuws.

 

A ONDERWIJS

 

 

1. De SBT zet haar inspanningen voort op het vlak van onderwijs kordaat voort. Het is een cruciaal deel van haar programma. Haar inspanningen om de kinderen ononderbroken school te laten lopen ( en dus niet dan wel een periode, dan niet een periode naar school) werpt vruchten af. De aanwezigheden op school gaan in stijgende lijn, het aantal drop out –kinderen neemt af, en inspanningen om de schoolduurtijd te verlengen heeft ook een positief effect. Al deze vaststellingen wijzen erop dat er stilaan een ommekeer ontstaat in de relatie tussen de kinderen en hun ouders, nu ook deze laatsten stilaan willen inzien dat naar school gaan wel degelijk zin- en waardevol is voor de toekomst van hun kinderen. Daaruit volgt dat dus steeds meer kinderen hun schooltijd afwerken en dus niet tussendoor afhaken. Meer, ook het doorstuderen aan bvb. junior colleges neemt ook toe.

 

2. Bevestiging van ons vorig jaarrapport 2014-2015 : na ons bezoek in februari blijft WERELDKIDS verheugd : De onderwijsberichten blijven gunstig m.b.t. het school lopen van onze kinderen.

 

3. Salaam Baalak Trust bewandelt 2 paden : dat van het formeel en dat van het non-formeel onderwijs. Zij brengen de kinderen in kaart, begeleiden deze kinderen en passen hen in in verschillende schoolprogramma’s die zowel aan het formeel als het informeel onderwijs tegemoet komen en aan haar uitdagingen beantwoordt.

 

4. Het Education Project (2015-2016) betreft nu 500 kinderen die verblijven in de dagzorgcentra, de Contactpunten and Nachtonderkomen. De zorg hiertoe wordt gedragen door gekwalificeerde personeel en Sociaal Werkers met certificaat van bekwaamheid. Wanneer er speciale noden nodig zijn voor sommige kinderen, dan worden hun families hierbij betrokken door hen te informeren en raad te geven waarbij ook de hulp aanwezig is van jeugdbegeleiders en gekwalificeerde leraren.

 

5. 80 procent van de kinderen van de SBT volgen op dit moment de lessen in private schools. Sommigen onder hen zelfs in Engels-Medium ( tussenmoeilijkheidsgraad voor Engels) zodoende dat ze in staat zijn een degelijke conversatie in het engels te voeren. Het drop out gehalte lag hoog maar het Onderwijsprogramma van de SBT heeft ervoor gezorgd dat dit aantal stelselmatig is afgenomen, 90 procent van de kinderen slaagt in de examens uitgeschreven door de staat Maharasthra wat erop wijst dat de aanpak van de SBT haar vruchten afwerpt en jaar na jaar beter wordt. De meeste van deze geslaagde leerlingen lopen nu school in de junior colleges om verder te studeren. Wanneer dus blijkt dat de straatkinderen ook nog de studiemogelijkheden bezitten om verder door te stromen naar het hoger secundair onderwijs, dan krijgen deze kinderen bijzondere begeleiding om hen van dichtbij op te volgen.

 

6. Het overgrote deel van onze kinderen gaat nog steeds op regelmatige basis naar school. Hierbij duiden we op lager onderwijs en lager secundair onderwijs Schoolgelden, -uniformen en -boeken worden allemaal betaald door het Project (via ook bijdragen door WERELDKIDS) en de projectmedewerkers nemen deel aan ontmoetingen van de ouders met de scholen om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen.

 

7. Voor wat betreft de kinderen uit het SOLAPUR-Project ( onze website Solapur) blijven de resultaten, ondanks de moeilijke situatie waarin deze kinderen zich bevinden, nog steeds bemoedigend.

WERELDKIDS feliciteert al deze kinderen, en is uitermate tevreden dat het jaarlijks kan bijdragen aan de uitbreiding van de schoolmogelijkheden en kansen van deze kinderen.

WELL DONE KIDS !

 

--> Zie voor al onze verdere informatie omtrent Salaam Baalak Trust natuurlijk onze WERELDKIDS WEBSITE waarvan we hopen dat jullie deze in de klas geregeld raadplegen om bij te blijven.

 

                                              www.wereldkidsonline.be

B. ACTIVITEITEN

 

Bij de viering van de Vrijheid, traden kinderen van de SBT samen op met kinderen van grote gerenommeerde scholen. Zij bevolkten het podium van Raell Padamsee’s Ace Productions, een muzikale megaproductie in Mumbai.

 

De kinderen bezoeken ook andere scholen. Zij nemen deel aan workshops rond fotografie, zandschildren, het ontwerpen en maken van muurschilderingen, en ook aan audities. Ook het leren bespelen van muziekinstrumenten zoals de gitaar en ook bordspellen stonden op het programma. Zo bouwen zij aan de uitbouw van een persoonlijk perspectief.

De kinderen namen deel aan talrijke activiteiten en Campagnes om hen aan te tonen en te overtuigen dat ze er als straat- en thuisloze kinderen wel degelijk bij horen.

 

 

 

Een aantal gezamenlijke inspanningen en participaties betreft :

° Anti-Child Labour Day en Anti-Child Begging campagnes

° Kaliedoscope 2015 : een nationale conferentie omtrent kinderrechtenparticipatie en spel in

   een stedelijke context.

° De Times Litfest

° Het Kalaghoda Kunstenfestival

° 5de jaarlijkse creativiteitstrofee voor artistieke vaardigheden ( dit is een talentencompetitie

  tussen kinderen van verschillende NGO’s)

° Het kerstmis carnaval feest.

 

Feestdagen:

 Ganpati, Navrati, Diwali ( feest van het licht), nieuwjaar en Onafhankelijkheidsdag gaan gepaard met festiviteiten, vieringen en met speciale activiteiten die worden georganiseerd voor onze kinderen, en waar ze immens van kunnen genieten.

 

GEZONDHEID:

Blijft nog steeds en zal altijd een topprioriteit blijven voor de Salaam Baalak Trust.

Zo blijft waakzaamheid voor TBC ook nu geboden. De oudere kinderen krijgen in hun examenperiode extra aandacht naar hun voedingsgewoonten.

Regelmatige bloedafnames horen tot de zorgzame opvolging van de kinderen.

Alle kinderen van alle centra werden ook nu weer getest op malaria. Vaccinaties (polio, enz.) ook nu in alle centra volgens de strikte gezondheidsnormen.

Een oogcontrole check-up gebeurde in alle centra door het Lotus-hospitaal.

 

°SPORT:

De waarden van de sport worden omgezet in de waarden van het dagelijkse leven. Dit houdt in: zelfrespect en respect voor de nader, eerlijkheid, groot kunnen zijn in de nederlaag, bescheidenheid in de overwinning, groepsgeest.

Onze kinderen participeren aan wedstrijden in judo, boksen, voetbal, schaken, Kabbadi en Yoga.

Sommige kinderen volgen ook training in judo en Gevechtskunsten in de SBT centra. Zij hebben gouden, zilveren en bronzen medailles gewonnen in judocompetities tussen verschillende scholen in Mumbai.

 

°Culturele en recreatieve activiteiten:

Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed door de SBT. De kinderen worden aangemoedigd deel te nemen aan culturele activiteiten, naast academische en sportactiviteiten. Zo wonnen kinderen prijzen in workshops rond fotografie, dans- en dramaworkshops en opleidingen, alsook in handschrift-, teken- en schilderwedstrijden.

 

 

 

2) WERELDKIDS

                                                      

DE uitdaging : RENOVATIE van de nieuwe locatie ANDHERI-OOST :

 

Zie daarvoor onze website   www.wereldkidsonline.be :

 

SUPERNIEUWS : De EERSTE VERDIEPING en het TERRAS (2de verdieping) zijn klaar voor gebruik !

 

FOTO’S => onze verwezenlijkingen : renovatie eerste verdieping + terras

2015-2016 : in februari 2016 kon WERELDKIDS met veel plezier vaststellen dat de kinderen hun nieuwe locatie als een THUIS aanvoelen. Mooi toch!

 

LEERKRACHT !

WERELDKIDS focust als vanzelfsprekend op bijdragen tot het onderwijs voor deze kinderen.

Daarom neemt WERELDKIDS voor het eerst de kost op zich voor een gediplomeerde leerkracht om te kinderen voor en na schooltijd te begeleiden zoals bij ons. Het jaarloon van een leerkracht met diploma bedraagt INR 180.000, dus INR 15000 per maand wat neerkomt op om en bij de 250 euro maandsalaris ( afhankelijk van de wisselkoers).

WERELDKIDS heeft zich geëngageerd deze loonkost voor de komende 5 schooljaren op zich te nemen.

 

En, tot slot, blijven we het maar vertellen aan iedereen:

Dankzij jullie inzet en acties kunnen we verder daadwerkelijk meehelpen aan een hoopvolle toekomst voor onze straat- en zwerfkinderen in Mumbai.

 

En opnieuw zeggen we dus trots:

 

JULLIE, WERELDKIDS-leerlingen, samen met al die overtuigde leerkrachten NCZ uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen, , JULLIE mogen absoluut bijzonder fier zijn op de nu al jarenlange bewonderenswaardige inzet voor ons project van straat- en zwerfkinderen in  Mumbai, India. De resultaten zijn er !!! En ze zijn fantastisch !!!

 

DHANYAVAAD aan ieder van jullie en aan allen nog eens tezamen !

 

Namens WERELDKIDS

Luc Meys

Projectcoördinator