WERELDKIDSONLINE

Doelstellingen en objectieven van de Salaam Baalak Stichting

 

Straat- en zwerfkinderen op weg helpen naar een hoopvolle toekomst

De kinderen opnieuw de hoekstenen van hun leven geven: ZELFRESPECT en ZELFVERTROUWEN

 

 

 

De kinderen met zorg omringen, zodat ze het gevoel krijgen dat ze er ook bij horen

Voorzien in basisonderwijs en -educatie en faciliteiten voorzien voor die kinderen met mogelijkheden om verder te studeren

Gezondheidsvoorzieningen, recreatie en algemene zorgverbreding, psychologische begeleiding en nazorg

Ontwikkelen van hun potentiële mogelijkheden

Voorzien van mogelijkheden waardoor de straatkinderen kunnen worden verenigd met hun familie waar mogelijk

Aanbieden van een veilige plaats waar ze kunnen spelen en genieten van datgene wat nog rest van hun jeugdjaren

Wanneer de kinderen het project verlaten, wordt steeds getracht in functie van hun mogelijkheden werk te zoeken voor hen

Bewerkstelligen van hun onschendbaarheid als kind en jonge volwassene

 

Facilitieiten die uitdrukkelijk worden voorzien

 

Dagelijkse voeding, raadgeving- en overlegorgaan, medische opvang, formeel onderwijs, basisgeletterdheid, beroepstraining, theater spelen en andere creativiteitsmogelijkheden zoals muziek, dans, artistieke workshops, rehabilitatie, voorzien van producten voor verzorging en hygiëne, toiletbenodigdheden, sportactiviteiten, computer training, culturele uitstappen, ontspanningsmogelijkheden

 

Onderwijs:

 

Primaire doelstelling is te voorzien in en te verzekeren van functionele geletterdheid aan alle kinderen die op een geregelde basis in het project aanwezig zijn.

Maandelijkse evaluatie van alle kinderen door de groep van de "social workers" op basis van de doelen die de kinderen voor zichzelf gesteld hebben.

Voor de projectkinderen die verder studeren wordt voorzien in de syllabi die noodzakelijk zijn hiervoor en door de respectievelijke school werd bepaald. Voor de werkende kinderen zijn er de aangepaste avondklassen.

 

Medisch en gezondheidsprogramma

 

Geregeld medisch onderzoek en behandeling

Gezondheidseducatie

Dienst die kinderen eventueel kan doorverwijzen

Psychologische opvang : individueel en in groep

Specifieke doelprogramma's voorkomen en behandeling TBC, HIV en AIDS en drugproblematiek

Gratis medicatie en toiletbenodigdheden

Aangepaste voeding voor zieke kinderen

Kinderziektebestrijding; eerste hulp; hospitaalfaciliteiten; gezinsplanning

 

Cruciale praktijkgerichte doelstellingen

 

Beroepsopleiding

Genereren van een inkomen

Jobplaatsing

Ontwikkeling spaarschema

Repatriëring

Recreatie en sport

Gemeenschapseducatie en -participatie