WERELDKIDSONLINE

Mumbai 2

Rijk en arm:


Er is het Mumbai van de (zeer) armen en dat van de (super)rijken. De armen van Mumbai
-55 procent van de inwoners - wonen op straat of opeengepakt in slums, de sloppenwijken, moeten uren in de rij staan voor water, en doen hun behoefte in de goot. De rijken hebben hun watertanks, zijn aangesloten op het riool en wonen vaak in fraaie huizen en flats. Zij merken de nadelen van Mumbai pas als ze de deur uitstappen :
de luchtvervuiling, de stank, het lawaai en die onvoorstelbaar helse drukte.

 

 

Waterbevoorrading:


Manshoge waterpijpleidingen zijn de slagaders van de stad. Zij leveren dagelijks drie miljard (!) liter water ( vijfduizend 25-meter zwembaden), en die plas is niet eens genoeg voor de bevoorrading van de stad.

 

Vervoer en mobiliteit:


De (forensen)treinen van en naar de voorsteden en de buitenwijken vervoeren dagelijks 5,5 miljoen mensen : de helft van het aantal mensen dat in heel India dagelijks de trein neemt. Bijna net zo belangrijk als de trein is het openbaar vervoer per bus. Vierduizend rode stadsbussen vervoeren elke dag zo’n 4,5 miljoen passagiers. Aantal taxi’s : ongeveer 55.000, aantal voertuigen : ongeveer 1,3 miljoen. Lengte van de wegen : 1700 km.

 

Opgelet 

 

Bombay heet sinds 1996 officieel Mumbai. Deze naamswijziging is doorgevoerd door de radicale hindoepartij.