WERELDKIDSONLINE

Chowpatti dagopvangcentrum

Een gemiddelde van 69 straat- en zwerfkinderen komt naar het dagopvangcentrum in Chowpatti. Elke zaterdag worden  door vrijwilligers  wiskundelessen gegeven aan de schoolgaande kinderen die dit centrum bezoeken. Niet al deze kinderen gaan op regelmatige basis naar school. Er is een directe opvolging met de schoolautoriteiten betreffende de vooruitgang die deze kinderen maken.

 

Er is naschoolse opvang en opvolging van huiswerk en schoolopdrachten

 

Met de ouders wordt op geregelde basis van gedachten gewisseld.

 

Kinderen die onregelmatig school lopen ondanks het feit dat de ouders daaromtrent werden ingelicht

 

Kinderen krijgen geld mee van thuis wat ze spenderen aan de kraampjes langs de weg; ouders krijgen het advies fruit te kopen en hen dat mee te geven

 

Meisjes moeten helpen thuis en verzuimen daardoor naar school te gaan; een discussie leidde tot het akkoord van de ouders hun dochters naar school te sturen