WERELDKIDSONLINE

Het Kalyan project

Bijzonder verheugend om vast te stellen voor WERELDKIDS is dat het project juist een Nachtonderkomen voor jongens heeft opgestart  in Kalyan, een uur sporen van centrum-Mumbai. Bedoeling is natuurlijk naast de meisjes ook de jongens ’s nachts van de straat te houden en hen te behoeden voor de gevaren waaraan ze dan worden blootgesteld. WERELDKIDS bezocht het nieuwe centrum en stelde vast dat 30 jongens daar kunnen verblijven, dit ook tijdens de dag. Het project heeft steeds te kampen gehad met een tekort aan overnachtingsfaciliteiten en heeft nu in Kalyan een belangrijke eerste stap gezet om de veiligheid en gezondheid van hun straatkinderen te waarborgen.