WERELDKIDSONLINE

Dagopvangcentrum voor kinderen van 8 tot 18 jaar en nachtonderkomen voor meisjes

Het aantal meisjes dat blijft overnachten blijft op zijn maximum: 30.

 

Nieuwe activiteiten worden georganiseerd om enerzijds de groepsmentaliteit tussen de meisjes te ontwikkelen en anderzijds om hun gevoel voor verantwoordelijkheid te stimuleren. Zij krijgen via een groepstraining de kans om in groepjes van 5 het Nachtonderkomen te organiseren en te onderhouden. De nachtwaakster geeft hiervoor een waardering. De groep met de hoogste waardering wint en hieraan wordt ook een financiële tegemoetkoming verbonden. Deze activiteit geeft de meisjes de trots om in staat te zijn iets te bezitten wat van hen is, en moedigt hen aan doelgericht in groep te werken en op hetzelfde moment zakgeld te verdienen.

 

Het project werkt zeer sterk gericht rond praktische vaardigheden die hen moeten helpen wanneer ze op hun 18de het project verlaten. Ze leren de meisjes om te gaan met hun vaak zeer negatieve ervaringen en trauma’s uit het verleden, met hun woede hieromtrent en om zich te concentreren op het leven dat hen nog wacht.

 

De gedragsvaardigheden leggen vooral de klemtoon om hen te leren hun negatief en soms angstig gevoel over het leven af te werpen en hen aan te moedigen een nieuwe weg in te slaan. Leren omgaan met hun ontgoochelingen in het leven  en het verwerken van hun tegenslagen enerzijds, en hun stimuleren in te zien dat zij wel degelijk waardevol zijn komen steeds aan bod. Hen voorbereiden op de samenleving als volwassene gebeurt voor hen natuurlijk ook via seksuele opvoeding omtrent HIV en preventief gedrag.

 

 

Engels

 

De Engelse taal is ook in India, een essentieel onderdeel van elke opvoeding geworden. Het project probeert daar op in te spelen. Dit gebeurt nu op twee centra. Enerzijds in de oudste locatie waar het Nachtonderkomen voor meisjes is gevestigd; Engelse les wordt daar twee dagen per week aan deze meisjes onderwezen.

Anderzijds in de locatie waar de oudere jongens op dagverblijf komen om een beroep aan te leren.

 

Onderwijs

 
Ook in dit werkingsverslag positief nieuws: steeds meer kinderen gaan naar school en gaan graag naar school. Informele overhoringen van de leerstof gebeuren in het centrum en men hoopt als dusdanig het aantal schoolgaande kinderen te kunnen opdrijven door hen van kortbij op te volgen.