WERELDKIDSONLINE

Het Solapur project

In Zuid-Mumbai is men gestart met dit nieuwe project.

 

De bijna volledige bedelaarspopulatie in dit deel van de stad zijn Solapurgemeenschappen die hun dorpen hebben verlaten om te bedelen in Zuid-Mumbai. Deze mensen uit Solapur behoren tot een van de allerlaagste kasten en dus tot de minst kansrijke mensen in India.

 

Het Project heeft tot doel deze kastenmensen- in de allereerste plaats vrouwen en kinderen-  terug te laten keren naar hun dorpen en bovendien in die dorpen de werkgelegenheid voor deze mensen uit te breiden om de vrouwen en kinderen aan te moedigen in hun dorp te blijven. De Solapurkinderen bedelen in Mumbai en gaan dus niet naar school. Bedoeling is dat ze in hun eigen dorp wel naar school gaan. Vandaar dat het Project ook wil toekijken op het onderwijs daar. De Solapurmoeders worden wekelijks in het project uitgenodigd om van gedachten te wisselen hoe men best het probleem kan oplossen.