WERELDKIDSONLINE

ONDERWIJS : WERELDKIDS werft voltijds leerkracht aan voor straatkinderenproject Mumbai

Sinds juni 2013 (het begin van het schooljaar in Mumbai) heeft WERELDKIDS een gediplomeerd leerkracht voltijds aangeworven voor de kinderen uit ons project die secundair onderwijs volgen in Mumbai. Haar naam: Ariba SHEIKH en de projectleiding is tevreden over haar werk met de straatkinderen.

 

 

WERELDKIDS heeft zich geëngageerd om voor het salaris van deze leerkracht (al voor zeker) voor drie schooljaren in te staan. Wij zullen deze belofte ook nakomen. Het enige wat wij in ruil vragen is een halfjaarlijkse evaluatie over deze kinderen : of het hen bevalt op school, waar de moeilijkheden liggen, waar en hoe ze vooruitgang maken, want daar is het WERELDKIDS toch om te doen. Deze evaluatie hebben we volgens afspraak ondertussen keurig ontvangen. Wij kunnen deze niet publiceren op onze website omdat wij de privacy van deze kinderen absoluut willen respecteren. We onderzoeken wel wat we toch aan jullie kunnen meegeven. Twijfel er echter niet aan dat wij nauwgezet in contact blijven met de leerkacht om op de hoogte te kunnen blijven van hun schooltijd.